Sökning: "arbetsvillkor arbetssituation unga vuxna osäkra jobb"

Hittade 1 uppsats innehållade orden arbetsvillkor arbetssituation unga vuxna osäkra jobb.

  1. 1. Vart tar jag fotfäste i arbetslivet? : En studie om unga vuxnas erfarenheter av arbetsmarknaden

    M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Linnea Nilsson; [2018]
    Nyckelord :arbetsvillkor arbetssituation unga vuxna osäkra jobb;

    Sammanfattning : The purpose of the paper is to investigate how young adults experience their situation in the labor market and its consequences for everyday life. This is a qualitative study where the interviewees have described their experiences in the labor market, which resulted in a predominantly negative tone. LÄS MER