Sökning: "arbetsvolym"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet arbetsvolym.

 1. 1. Alternative Drill String Handling System for a Mobile Raise Boring Machine

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Felix Englund; Albin Värmhed; [2021]
  Nyckelord :Mining equipment; mobile raise boring; drill string handling; concept development; Gruvmaskin; stigortsborrning; hanteringssystem för borrsträngskomponenter; konceptutveckling;

  Sammanfattning : The work presented is a master’s thesis at the track Machine Design at KTH Royal Institute ofTechnology. The project was commissioned by Epiroc AB through Svea Teknik AB. Epiroc’s Easer L is a highly versatile and flexible mobile raise boring machine used to drill opening holes and media holes. LÄS MER

 2. 2. Bultförstärkning av berg vid konventionell tunneldrivning : En jämförelse av kamstålsbult och PC-bult

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Axel Arleij; Mattias Åhlander; [2018]
  Nyckelord :rock support; work enviroment; work volume; combination bolt; capacity; bergförstärkning; belastningsergonomi; arbetsvolym; kombinationsbult; kapacitet;

  Sammanfattning : Vid tunneldrivning inom infrastrukturprojekt i Sverige är den mest förekommande bergbulten för permanenta förstärkningar den konventionella kamstålsbulten. En ingjuten bult utan förspänning. Montaget sker genom att med handkraft pressa in bulten i ett cementfyllt borrhål. LÄS MER

 3. 3. Acute effect of continuous running or cycling exercise on subsequent strength performance : A Concurrent training study

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gordan Divljak; [2016]
  Nyckelord :Concurrent training; Continuous cycling; Continuous running; Acute effect; Aerobic exercise; Strength training; Resistance training; Eccentric; Concentric;

  Sammanfattning : AimAerobic exercise may interfere with subsequent responses to strength training. The aim of this research was to examine the acute effects of cycling or running on subsequent leg strength performance. LÄS MER

 4. 4. Workspace optimization of a rotationalparallel platform for use in a laparoscopictraining tool

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Foad Saliba; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektets mål var att optimisera och konstruera en rotationell parallel platform för användninginom träning för laparoskopi. Optimeringen baserades på fyra variabler; aktuator placering,aktuator vinkel, bottenben längd och toppbens längd. Optimeringens mål var att maximeraplatformens arbetsvolym. LÄS MER

 5. 5. Studie av pneumatiskt aktuerat vridspjäll : Vilka hårdvaruparametrar påverkar reglerbarheten hos ett EGR-spjäll?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Olle Eriksson; Per Nygren; [2010]
  Nyckelord :EGR; vridspjäll; pneumatiskt; proportionalventil; reglerbarhet; friktion; hårdvaruparametrar; modell;

  Sammanfattning : I denna rapport studeras reglerbarheten hos ett pneumatiskt aktuerat vridspjäll. Spjället används på dieselmotorer från lastbilstillverkaren Scania CV för att reglera återflödet av avgaser till insugsröret, så kallat EGR-flöde, Exhaust Gas Recirculation. LÄS MER