Sökning: "arbitrage pricing"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden arbitrage pricing.

 1. 1. Option Modelling by Deep Learning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Niclas Klausson; Victor Tisell; [2021-02-10]
  Nyckelord :Deep learning; deep hedging; generative adversial networks; arbitrage pricing;

  Sammanfattning : In this thesis we aim to provide a fully data driven approach for modelling financial derivatives, exclusively using deep learning. In order for a derivatives model to be plausible, it should adhere to the principle of no-arbitrage which has profound consequences on both pricing and risk management. LÄS MER

 2. 2. Modellering av diskonteringsränta avseende skogliga investeringar med CAPM och APT

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Richard Toss; [2021]
  Nyckelord :Capital Asset Pricing Model; Arbitrage Pricing Theory; Timberland; Inflation;

  Sammanfattning : Med hjälp av årlig prisstatistik avseende försäljningar av skogsfastigheter (1995-2020) bedömer studien skogliga investeringars marknadsrisk samt estimerar dess diskonteringsränta. Analysen sker inom de teoretiska ramverken Capital Asset Pricing Theory (CAPM) samt Arbitrage Pricing Theory (APT). LÄS MER

 3. 3. Arbitrage Pricing Theory: A study on the Stockholm Stock

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Richard Johansson; Pierre Petersson; [2019-03-01]
  Nyckelord :Arbitrage Pricing Theory; APT; Stockholm Stock Exchange; Macroeconomic Factors; Multi Factor Model;

  Sammanfattning : This thesis investigates the macroeconomic factors that affect the returns on the different portfolios in Stockholm Stock Exchange by using Arbitrage Pricing Theory (Stephen Ross 1976). We use the portfolios of Large Cap, Mid Cap, Small Cap, and All Caps. Specifically, multiple index model is used. The sample period is 2012-2017. LÄS MER

 4. 4. Modelling Seasonalities of HPFCs Using a Parametric Approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Reza Rastegar; Lucas Svantesson; [2019]
  Nyckelord :Power Markets; Hourly Price Forward Curves; Seasonality; Electricity Spot Price; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Electricity differs from other commodities in that it cannot be stored. This non-storability characteristic results in traditional pricing methods for commodities not being applicable for electricity. An alternative pricing method is therefore needed and the solution is the Hourly Price Forward Curve (HPFC). LÄS MER

 5. 5. Implied Volatility Surface Construction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Erik Magnusson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Implied volatility surfaces are central tools used for pricing options. This thesis treats the topic of their construction. The main purpose is to uncover the most appropriate methodology for constructing implied volatility surfaces from discrete data and evaluate how well it performs. LÄS MER