Sökning: "archipelago"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet archipelago.

 1. 1. Strandskyddet inifrån : Individ, egendom och plats

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Martin Lindmarker; [2018]
  Nyckelord :property; place; zoning; archipelago; land use; egendom; plats; zonindelning; skärgård; markanvändning;

  Sammanfattning : This thesis asks how Swedish shore protection and its effect on usage and ownership of property can be understood from the perspective of individuals’ attachment to place. The theoretical run-down indicates the relevance of a geographical perspective when discussing property. LÄS MER

 2. 2. Using Blue Mussels as a Tool for Mitigating Eutrophication in the Baltic Sea

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Johanna Ståhle; Linnea Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Life cycle analysis LCA ; recycling of nutrients; blue mussels; mussel farm; mussel meal; biogas; compost;

  Sammanfattning : Eutrophication is a consequence of excess nutrients in the water which leads to increased algaegrowth, reduced water transparency and hypoxic bottoms. This is the biggest environmental problemfor the Baltic Sea which recently has resulted in stricter legislations and other initiatives to help theBaltic Sea to recover. LÄS MER

 3. 3. Digital lösning för fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ida Ekholm; Fredrik Fransson; [2018]
  Nyckelord :Smartphone application; walking trails; points of interests; movement; hiking.; Mobilapplikation; Vandringsleder; Intressepunkter; Rörelse; Vandring.;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this Bachelor thesis has been to find a way to increase physical activity through the digitization of hiking trails. With information on interesting places around the hiking trail, we hope that this will enable people to get out on the hiking trails. LÄS MER

 4. 4. A city within the city

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Joel Larsvall; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stockholm was formed on an archipelago where water separates the inner-city districts, which gives the city its distinctive character. As a reaction to the increasing population the city underwent a considerable expansion in the beginning of the last century. LÄS MER

 5. 5. Henriksdal Skola - Examensarbete

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jussi Lindroos; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : HENRIKSDAL SKOLA Henriksdal, Stockholm Sammanfattning Henriksdals skola är en grundskola för 350 elever planerad till Henriksdal i Stockholm. Byggnad’s plan består av 14 klassrum med utrummen för grupparbete, arbetsutrymmen för konstämnen, bibliotek och arbetsytor, idrottsanläggningar, utrymmen för personalen och restaurang för skola med fullt utrustat kök. LÄS MER