Sökning: "archipelago"

Visar resultat 16 - 20 av 197 uppsatser innehållade ordet archipelago.

 1. 16. Marknadsföring i sociala medier bland skärgårdsföretag : En kvalitativ studie kring användning av sociala medier hos skärgårdsföretag inom projektet Archipelago Business Development

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Evelina Björninen; Michael Chammas; [2018]
  Nyckelord :Social media; WOM; eWOM; tourism; marketing; Sociala medier; WOM; eWOM; turism; marknadsföring;

  Sammanfattning : I Sverige och Finland har besöksnäringen vuxit med ett exportvärde som ständigt ökat. Dock är detta främst förekommande i storstäderna. På beslut av Sveriges regering och EU har utvecklingsprojektet Archipelago Business Development trätt fram, med uppdrag att stärka digital satsning i skärgården. LÄS MER

 2. 17. Analysis, Survey, and Development Proposal for Runmarö

  Magister-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :L'Aune Gergely; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis was created with a special aim to propose a possible urban development plan for Runmarö, one of the core islands in the Stockholm archipelago. Therefore, a historical and spatial analysis, a survey, and a proposal for further development of Runmarö were also conducted as part of this thesis. LÄS MER

 3. 18. Hushållsprodukt för avsaltning av vatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :KEVIN LARSSON; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stockholm Water Technology har utvecklat en energieffektiv CDI-teknik (CapacitiveDeionization) för avsaltning av vatten. Detta i form av en modul som under arbetet har integrerats i en hushållsprodukt. Produkten riktar sig till konsumenter som huvudsakligen förlitar sig på vattenkällor med bräckt vatten. LÄS MER

 4. 19. ”När de där borta kommer och tar över” : en studie om det sociala livet på Sottunga och missnöjet mot den planerade kommunsammanslagningen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fredrik Svanberg; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; system och livsvärld; sottunga; framtid; kommunsammanslagning social tillit;

  Sammanfattning : Landskapsregeringen på Åland driver idag arbetet med att slå samman dagens 16 fristående kommuner till fem större kommuner. Sjunkande invånarantal, en växande globalisering samt brist på ekonomiskt kapital i många kommuner bidrar till att frågan om en kommunsammanslagning nu är aktuellare än någonsin tidigare. LÄS MER

 5. 20. Samhällsplaneringens påverkan av fritidsboende : En fallstudie av sex kust och skärgårdskommuner

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sara Larsson; [2018]
  Nyckelord :Second homes; permanent residents; Swedish archipelago; coastline; rural gentrification; urbanization; legislation; Fritidsboende; Permanentboende; Skärgården; kusten; landsbygdsgentrifiering; urbanisering; lagstiftning;

  Sammanfattning : Second homes are a widespread part of the Swedish landscape and in many municipalities along the coastline the population can vary seasonally due to that. This cause planning issues for the municipalities, in how they plan their infrastructure, service etc. LÄS MER