Sökning: "archipelago"

Visar resultat 16 - 20 av 229 uppsatser innehållade ordet archipelago.

 1. 16. Importance of Fucus vesiculosus (bladderwrack) for coastal fish communities in the Baltic Sea

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekologi, miljö och botanik

  Författare :Emma Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Baltic Sea; Fucus vesiculosus; fish communities; fish nurseries; climate change;

  Sammanfattning : Within temperate coastal seascapes, macroalgae provide habitats for different organisms such as invertebrates and fish. In analogy to seagrass meadows, macroalgae beds are known for their importance as fish nurseries. LÄS MER

 2. 17. Techno-economic analysis of integrating renewable electricity and electricity storage in Åland by 2030 : Overview of the current energy situation and definition of four possible environmentally friendly pathways

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Dario Nikzad; [2019]
  Nyckelord :Islanded energy system; renewable energy; electricity storage; energy system modelling;

  Sammanfattning : The study focuses on the possible positive impacts derived from implementing innovative energy solutions to the Åland energy system by 2030. Four scenarios are formulated in order to determine feasible solutions in economic and technological terms. LÄS MER

 3. 18. Den gåtfulla stenen från Saxholmen : Habitusbegreppet som analytiskt verktyg för förståelsen av orsakssammanhangen kring ovanliga fynd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Gabriella Norlinder; [2019]
  Nyckelord :Middle Ages; castle; Roman Iron Age; excavations; Habitus; Bourdieu; Saxon Castle; Medeltiden; borg; romersk järnålder; utgrävningar; Habitus; Bourdieu; Saxholmen;

  Sammanfattning : Abstract Norlinder, Gabriella. 2019. My purpose with this qualitative study was to use Bourdieu's concept of Habitus with the associated capital species as an analytical tool, to try to shed light on the value-charged context of human behavior patterns. LÄS MER

 4. 19. Ingen vill ha turister som åker hit, förstör och eldar upp ön : En studie om turismens hållbara utveckling i Stockholms skärgård

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Sandra Johander; Josefin Zakrisson; [2019]
  Nyckelord :Archipelago; Sustainability; Competitiveness; Tourism development; Skärgård; Hållbarhet; Konkurrenskraft; Turismutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur turismens utveckling på en destination i Stockholms skärgård påverkar destinationens hållbarhet. För att undersöka detta har studien avgränsats till Sandhamn då det är en av de populäraste destinationerna i Stockholms skärgård. LÄS MER

 5. 20. En fallstudie av The Travelling Transect : att upptäcka en plats i analys och design

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Henriksson; [2019]
  Nyckelord :The Travelling Transect; transekt-er; Ytterön; platsanalys; efemära aspekter; designprocess;

  Sammanfattning : Platsanalysen är en central och väsentlig del av designprocessen inom landskapsarkitektur för att den är med och skapar förståelsen av en plats såväl som ett landskaps förutsättningar. Designprocessen begränsas ofta av en kort tidsram med få eller inga platsbesök. LÄS MER