Sökning: "archipelago"

Visar resultat 21 - 25 av 213 uppsatser innehållade ordet archipelago.

 1. 21. A city within the city

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Joel Larsvall; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stockholm was formed on an archipelago where water separates the inner-city districts, which gives the city its distinctive character. As a reaction to the increasing population the city underwent a considerable expansion in the beginning of the last century. LÄS MER

 2. 22. Henriksdal Skola - Examensarbete

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jussi Lindroos; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : HENRIKSDAL SKOLA Henriksdal, Stockholm Sammanfattning Henriksdals skola är en grundskola för 350 elever planerad till Henriksdal i Stockholm. Byggnad’s plan består av 14 klassrum med utrummen för grupparbete, arbetsutrymmen för konstämnen, bibliotek och arbetsytor, idrottsanläggningar, utrymmen för personalen och restaurang för skola med fullt utrustat kök. LÄS MER

 3. 23. Through The Archipelago

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Michal Kotvan; [2018]
  Nyckelord :naturum; archipelago; water; kayaking; Stockholm; Fejan; island; timber; nature; journey;

  Sammanfattning : Stockholm archipelago has over the centuries been fairly unknown and anonymous place for many. Unless you were involved in fishing or trade you did not know much about this sea landscape. Besides its commercial value it had also a military significance for a long period. LÄS MER

 4. 24. Varför svalde svanödlor (Reptilia, Plesiosauria) stenar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Clarence Lagerstam Lorien; [2018]
  Nyckelord :svanödla; Kristianstadbassängen; magstenar; MPSI; OPI; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Svanödlor (plesiosaurier) är en utdöd grupp marina reptiler med en global utbredning. I magregionen hos vissa svanödleskelett förekommer stenar. Syftet med denna rapport är att undersöka från vilken miljö svanödlor hämtade magstenar (gastroliter) och vilken funktion de senare hade. LÄS MER

 5. 25. ”Human uses carefully managed” : A critical discourse analysis of the Chagos Marine Protected Area

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Axel Hallgren; [2018]
  Nyckelord :large-scale marine protected areas; political ecology; biopolitics; human-nature relationship; territorialization; critical discourse analysis; chagos marine protected area;

  Sammanfattning : The large marine protected area (MPA) declared in 2010 around the Chagos Archipelago, also known as the British Indian Ocean Territory (BIOT), has led to a conflict in the thick of environmental protection, colonialism, sovereignty claims, and the human rights dispute of the Chagossian people that once were exiled from the islands in the 1970s. By applying a Foucauldian inspired critical discourse analysis, this study interprets and examines how the nature/human relationship was portrayed during and after the creation of the Chagos MPA. LÄS MER