Sökning: "archipelago"

Visar resultat 6 - 10 av 215 uppsatser innehållade ordet archipelago.

 1. 6. Landskapet genom filmkameran : filmmediet som verktyg för landskapsrepresentation

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elsa Bally; Alma Rödholm; [2019]
  Nyckelord :representation; film; platsbesök; landskap; upplevelse; föränderligt;

  Sammanfattning : Det här arbetet undersöker filmmediet som representationsmetod med utgångspunkt i landskapsarkitektens platsbesök. Målet är att genom en teoretisk och praktisk undersökning utforska hur filmmediet kan användas som undersökande verktyg och som representation för det på plats upplevda landskapet. LÄS MER

 2. 7. Den gåtfulla stenen från Saxholmen : Habitusbegreppet som analytiskt verktyg för förståelsen av orsakssammanhangen kring ovanliga fynd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Gabriella Norlinder; [2019]
  Nyckelord :Middle Ages; castle; Roman Iron Age; excavations; Habitus; Bourdieu; Saxon Castle; Medeltiden; borg; romersk järnålder; utgrävningar; Habitus; Bourdieu; Saxholmen;

  Sammanfattning : Abstract Norlinder, Gabriella. 2019. My purpose with this qualitative study was to use Bourdieu's concept of Habitus with the associated capital species as an analytical tool, to try to shed light on the value-charged context of human behavior patterns. LÄS MER

 3. 8. Ingen vill ha turister som åker hit, förstör och eldar upp ön : En studie om turismens hållbara utveckling i Stockholms skärgård

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Sandra Johander; Josefin Zakrisson; [2019]
  Nyckelord :Archipelago; Sustainability; Competitiveness; Tourism development; Skärgård; Hållbarhet; Konkurrenskraft; Turismutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur turismens utveckling på en destination i Stockholms skärgård påverkar destinationens hållbarhet. För att undersöka detta har studien avgränsats till Sandhamn då det är en av de populäraste destinationerna i Stockholms skärgård. LÄS MER

 4. 9. En fallstudie av The Travelling Transect : att upptäcka en plats i analys och design

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Henriksson; [2019]
  Nyckelord :The Travelling Transect; transekt-er; Ytterön; platsanalys; efemära aspekter; designprocess;

  Sammanfattning : Platsanalysen är en central och väsentlig del av designprocessen inom landskapsarkitektur för att den är med och skapar förståelsen av en plats såväl som ett landskaps förutsättningar. Designprocessen begränsas ofta av en kort tidsram med få eller inga platsbesök. LÄS MER

 5. 10. Den privata företagaren : en studie om hur företagare på landsbygden påverkas av sin omgivning med utgångspunkt i Östhammar kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Claes Larsson; [2019]
  Nyckelord :platsidentitet; entreprenörskap; handlingsutrymme; landsbygdsutveckling; Östhammar;

  Sammanfattning : Landsbygdskommunen Östhammar är belägen i Roslagens skärgård och med sin vackra natur är den hem för cirka 22 000 invånare. Det är av intresse att se hur olika entreprenörer i centralorten Östhammar verkar för en företagsinriktad landsbygdsutveckling. LÄS MER