Sökning: "architect"

Visar resultat 16 - 20 av 608 uppsatser innehållade ordet architect.

 1. 16. Att stärka ett varumärke genom servicelandskapet : En studie om arkitekt- och designbyråers bakomliggande strategier vid planering av en rumslig miljö

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Malin Lundstedt; Emma Tunell; [2019]
  Nyckelord :brand communication; servicescape; spatial environment; physical surrounding; service companies; experiences; brand identity; to strengthening a brand; varumärkeskommunikation; servicelandskap; rumslig miljön; fysisk omgivning; tjänsteföretag; upplevelser; varumärkesidentitet; att stärka ett varumärke;

  Sammanfattning : Servicelandskapet och dess utformning där företagets tjänst produceras och konsumeras har kommit att bli allt viktigare ur ett marknadsföringsperspektiv. Detta då platsen kan användas för att skapa positiva upplevelser för slutkunderna, och samtidigt fungera som en effektiv kommunikationskanal för att förmedla varumärket. LÄS MER

 2. 17. Hur tätt är rätt? : En studie om samexistens mellan dagsljus och förtätning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Nadja Iskandarova; Thu Svensson; [2019]
  Nyckelord :daylight; urban density; urban planning; daylight simulation; obstruction angle; sill height; dagsljus; stadsförtätning; samhällsplanering; dagsljussimulering; avskärmningsvinkel; bröstningshöjd;

  Sammanfattning : Syfte: I takt med urbaniseringen ökar bostadsbristen avsevärt. Som en lösning har förtätning blivit en samhällstrend för att främja ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. LÄS MER

 3. 18. Skogsformande - om bilden av skogen som rum eller resurs, och en jakt på en tredje dröm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ellen Mendel-Hartvig; [2019]
  Nyckelord :Architecture; wood; forest; cultural - natural.; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This work investigates, from an architect’s perspective, images of the forest as a space and as a resource. In a personal exploration, the author’s own relationship to forests, as well as cultural and scholarly conceptions of what the forest is and means are examined and questioned, connected and contrasted. LÄS MER

 4. 19. Arkivet över Törnrosen Tower - Om plats, dokument och makt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Simon Bring; [2019]
  Nyckelord :arkitektur; dokumentation; arkiv; makt; Törnrosen Tower; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utforskat relationen mellan arkitektur och dokumentation. Syftet har varit att undersöka vilka normer som finns i arkitekturens och stadsplaneringens tillvägagångssätt för att dokumentera platser och vilka sanningar dessa ger upphov till. LÄS MER

 5. 20. Arkitektonisk flexibilitet i det industriella byggandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Carolin Eckman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 1900-talet har byggbranschen utvecklats till en ekonomiskt driven marknadmed politiska styrmedel. För att hantera marknadens olika krav på funktioner och ekonomi, tillämpas fördelaktigt en industriell byggprocess. LÄS MER