Sökning: "architectural elements"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden architectural elements.

 1. 1. DEVELOPMENT OF IMMERSIVE EXPERIENCE FOR THE RECONSTRUCTION OF A VINTAGE CINEMA THEATRE - Explore techniques of game design and immersive technology to recreate the experience of exploring the Flamman cinema building

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :PETRA BÉCZI; [2021-11-03]
  Nyckelord :virtual reality; Oculus Quest 2; preserving cultural heritage; Blender; Unity game engine; game design and development; haptics; immersive simulation; motion sickness; technological affordances; computer graphics; performance optimization; play testing and observation; interview; thematic analysis;

  Sammanfattning : Virtual reality (VR) made cinema applications today can be considered as simple mediaplayers that are often set in a fictions environment without the privilege of explorabilitygiven to the user - who from the start remains seated in the virtual world. That is due tothe definition of user control which is restrained to the extent that the controllers aremoderated to the definition of interaction with graphical user interfaces such as mediaplayer buttons. LÄS MER

 2. 2. Att gestalta tillsammans med förebilder : i Lewerentz anda på Östra kyrkogården

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Cecilia Tenje Persson; [2021]
  Nyckelord :landskapsariktektur; kyrkogård; minneslund; Sigurd Lewerentz; askgravlund; Östra kyrkogården; begravningsplats; förebild;

  Sammanfattning : The Eastern cemetery in Malmö, designed by the architect Sigurd Lewerentz just over 100 years ago, is a valuable architectural heritage. The following master thesis explores the challenging task of how to develop and care for such an architectural heritage, a task which requires knowledge not only of the specific location, but also the architect as well as cemetery architecture and design. LÄS MER

 3. 3. Slow Architecture

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Max Wolstencroft; [2021]
  Nyckelord :Slow Architecture; long lasting architecture; time; concrete; ritualistic architecture; renovation; royal palace; kungliga slott; kungliga slottet; stockholm palace; city architecture; Stockholm;

  Sammanfattning : Research into how one can create architecture that will last beyond the foreseeable future. Part ONE is research based, building up a manifesto based on; structural integrity, aesthetic longevity, programmatic adaptability and cultural relevance. LÄS MER

 4. 4. Med blicken framåt : en omgestaltning av Östra kyrkogårdens minneslund i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Simon Ljungström; [2021]
  Nyckelord :gestaltning; kyrkogård; minneslund; kulturhistoria; Lewerentz; arkitektur;

  Sammanfattning : Detta arbete gjordes som en del av en designtävling med målet att omgestalta Östra kyrkogårdens minneslund i Malmö. Det som efterfrågades var en förbättring av platsen och de omkringliggande ytorna, ur avseendena funktion, tillgänglighet och skötsel. Även inslag av ny teknik var eftersträvansvärt. LÄS MER

 5. 5. Lyftet : från flygplats till stadsdelspark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Taylor; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; park; tävlingsförslag; tri-valent design; rekreation;

  Sammanfattning : Detta arbete visar hur en flygplats kan omgestaltas till en stadsdelspark med målet att ge platsen en identitet och där befintliga kvaliteter kombineras med sociala, ekologiska och estetiska värden. Gestaltningen genomförs inom ramen av den internationella idétävlingen Malmi flygplatspark, där avsikten är att komma med nya innovativa sätt att omgestalta den nedlagda flygplatsen till en stadsdelspark. LÄS MER