Sökning: "arena miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden arena miljö.

 1. 1. Förskolan - en arena för fysisk aktivitet? : En kvantitativ studie om förskollärares erfarenheter och arbete med fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emelie Karlsson; Sabina Löfvander; [2022]
  Nyckelord :Physical activity; preschool; preschool teacher; childrens health; environment; frame factor theory; Fysisk aktivitet; förskola; förskollärare; barns hälsa; miljö; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet är en betydelsefull faktor för människors psykiska och fysiska hälsa. I dagens samhälle har stillasittandet ökat och den fysiska aktiviteten minskat. Mer än 85% av barnen i Sverige går i förskolan vilket gör förskolan till en betydande plats för barn att vara fysiskt aktiva på. LÄS MER

 2. 2. En regional översiktsplan? : Potentiella konsekvenser av en regional arena för rumslig planering

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Pelle Tengö; [2022]
  Nyckelord :Region Skåne; regionplanering; regional utveckling; rumslig planering; governance.;

  Sammanfattning : I Skåne introduceras under tidigt 2020-tal en regional nivå för planering. Uppsatsens syfte är att identifiera eventuella konsekvenser samt hur roller kan påverkas av denna förändring. Introduktionen av en intermediär nivå för planering är omvälvande, i synnerhet ur kommunal synvinkel vars planmonopol legat fast sedan 1947. LÄS MER

 3. 3. Real-time motion planning of 6 DOF Collaborative Robot

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Seyedhesam Ahmadi; [2022]
  Nyckelord :Robotic manipulation; Motion planning; OMPL; MoveIt; UR5; KPIECE; PDST; EST.; Robotmanipulation; Rörelseplanering; OMPL; MoveIt; UR5; KPIECE; PDST; EST.;

  Sammanfattning : Motion planning is an essential component of an autonomous system. This project aims to design a motion planning module to automate the screwing process of radio units. LÄS MER

 4. 4. Can Saccharomycopsis vini and Z4-11Al be used in a push-pull system against the invasive pest Drosophila suzukii?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hedda Andersson; [2022]
  Nyckelord : Z -4-undecenal; pheromone; yeast; volatiles; pest management; spotted wing drosophila;

  Sammanfattning : Drosophila suzukii is a pest with global spread that lays its eggs in soft fruits. It has been deemed potentially invasive to Sweden. Contrary to other Drosophila species, D. suzukii possess a serrated ovipositor which makes it possible for it to lay its eggs in ripening fruits. LÄS MER

 5. 5. Transinkluderande skola - Framgångar och motgångar i skolans bemötande av transelever

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jonna Skog; [2022]
  Nyckelord :Transelever; lärare; bemötande; skola; Butler; Douglas; Social Sciences;

  Sammanfattning : Skolan är en viktig arena i unga transpersoners liv där de spenderar en stor del av sin tid. Tidigare forskning visar dock att det ofta saknas faktorer för en trygg och transinkluderande skola. Skolor i Sverige har ett tydligt uttalat ansvar att hantera detta problem, vilket är där fokus kommer vara i denna studie. LÄS MER