Sökning: "arenaperspektiv"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet arenaperspektiv.

  1. 1. Vad kan ett serviceföretag vinna genom inblick i servicemötet? - En fallstudie av interaktionen mellan personalen och kunden i en Lindexbutik

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Marie-Louise Ahlström; Stina-Lotta Bruhn; [2007]
    Nyckelord :servicemöte; servicekvalité; arenaperspektiv; självvalsbutik; kunskap; information; organisationskommunikation; profil; image; kunskapsnivåer; Trade; Handel; Business and Economics;

    Sammanfattning : Jakten på stordriftsfördelar har skapat en detaljhandel där det är enklare att härma andras servicesystem än att skapa egna, unika. En detaljhandel där ingen sticker ut och är annorlunda! Som kund betyder det att du idag shoppar i självvalsdjungeln, där du ska serva dig själv och inte förvänta dig att någon kan hjälpa dig när du är i ”klädnöd”. LÄS MER