Sökning: "arenor och aktörer inom hälsa"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden arenor och aktörer inom hälsa.

 1. 1. Hälsofrämjande stöd till anhöriga inom området  alkohol, narkotikaberoende eller missbruk : En kvalitativ studie om anhörigkonsulenters upplevelser av hälsofrämjande arbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Saara Nevala; [2015]
  Nyckelord :Health Promotion; Influence; Participation; Relative consultant; Stairs of participation; Support to relatives; Anhörigkonsulent; Anhörigstöd; Delaktighet; Delaktighetstrappa; Hälsofrämjande arbete; Inflytande;

  Sammanfattning : Hälsofrämjande arbete är ett betydelsefullt arbetsområde inom folkhälsoarbetet för att förbättra befolkningens hälsa. Hälsofrämjande arbete innebär kunskap om friskfaktorer och välbefinnande. Arbetet utgår från sju grundläggande principer, där delaktighet är en av dem. LÄS MER

 2. 2. Sårbar, riskfylld, eller missgynnad? : Utsatthet bland ungdomar i Västerås stad

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Darinka Medina; Mariama Jatta; [2009]
  Nyckelord :Adolescents; Collaboration; Disadvantaged; Empowerment; Inequalities; Prioritized group; Empowerment; Ojämlikhet i hälsa; Prioriterad grupp; Samverkan; Ungdomar; Utsatthet;

  Sammanfattning : Ungdomsåren är en omtumlande period av förändring och identitetsutveckling. När det rör sig om utsatta ungdomars hälsa är denna grupp exponerad för en eller flera riskfaktorer samtidigt. LÄS MER