Sökning: "argument äktenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden argument äktenskap.

 1. 1. Att erkänna, eller inte erkänna? : En argumentationsanalys utifrån Kantiansk etik, om erkännande av utomlands ingångna barnäktenskap

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ylva Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Child marriage; forced marriage; private international law; honor-related violence; rights of the child; Barnäktenskap; tvångsäktenskap; internationell privaträtt; hedersrelaterat våld- och förtryck; barns rättigheter;

  Sammanfattning : Genom denna studie undersöker jag argumentationen som ligger till grund för den svenska lagstiftningen om barnäktenskap, med fokus på erkännande av utländska barnäktenskap. Jag beskriver argumenten för att generellt sätt motverka barnäktenskap. LÄS MER

 2. 2. I nöd och lust? : argumentationsanalys av svenska myndigheters hantering av flickor i utländska barnäktenskap

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Hedvig Pettersson; [2017]
  Nyckelord :gender-blindness; will of the child; marriage norms; suveränitetsprincipen. Child-marriage; asylsökande; genusblind; barnets vilja; Barnäktenskap; äktenskapsnormer; asylum-seeking; the principle of sovereignty; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ett väldigt aktuellt ämne, hur svenska myndigheter hanterar utländska barnäktenskap med fokus på flickan. Argumentationerna är hämtade hur fyra olika texttyper utfärdade av myndigheterna. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar om värdeneutralitet i frågan om könsneutrala äktenskap : Argumentationsanalys av en riksdagsbebatt med utgångspunkt från Michael J. Sandels politiska filosofi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Johan Bjellvi; [2016]
  Nyckelord :same-sex marriage; gender-neutral marriage; political philosophy; ethics; Michael J. Sandel; communitarianism; samkönade äktenskap; könsneutrala äktenskap; politisk filosofi; etik; Michael J. Sandel; kommunitarism;

  Sammanfattning : Although the ideal of liberal neutrality remains common in political philosophy, some authors argue that moral judgments are indispensable in public decisions. In particular, Michael J. Sandel has proposed that the question of legalizing same-sex marriage cannot be settled without ideas about the value and purpose of marriage. LÄS MER

 4. 4. Det könsneutrala äktenskapet - En utredning av homosexuellas rätt att ingå äktenskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emilia Sevelius; [2016]
  Nyckelord :rättshistoria; homosexuella; äktenskap; könsneutralt äktenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Homosexuella har i Sverige genom historien ständigt varit utsatta och diskriminerade. Homosexuella handlingar var kriminaliserade från 1608 till 1944 med undantag för införandet av 1734 års lag då den uttryckliga kriminaliseringen togs bort. Sedermera infördes kriminaliseringen åter i 1864 års strafflag. LÄS MER

 5. 5. De är som en vanlig familj bara flera : En kritisk diskursanalys kring debatten om polygami ochpolyamori

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Helené Holmkvist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen tittar jag på debatten kring månggifte i Svenska tidningsartiklar. Debatten har fått nytt liv på senare år i och med förslag som kommit från både Feministisk initiativ och Centerpartiet om att öppna upp för en samlevandlag istället för en äktenskapslag. LÄS MER