Sökning: "argument för böcker"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden argument för böcker.

 1. 1. Paleodiet och Paleokost : En studie i förhållandet mellan arkeologisk forskning och moderna hälsotrender

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Viggo Sievers; [2023]
  Nyckelord :Paleodiet; AIP-diet; Postmodernism; hunter-gatherer societies; prehistory; Paleodiet; Paleokost; AIP-diet; Postmodernism; Jägar-samlar-samhällen; förhistoria;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar den moderna paleodieten genom en postmodernistisk teori och observerar om de aktörer som förespråkar den moderna paleodieten har ett nyanserat och problematiserande förhållningsätt till paleodieten. Studien baseras på fyra källor skrivna av tre aktörer, två böcker av arkeologen Göran Burenhult. LÄS MER

 2. 2. Fjärrlån i den digitala eran : En fenomenografisk undersökning av fjärrlån av e-böcker på universitets- och högskolebibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :David Reichel; Hannah Arling; [2022]
  Nyckelord :Interlibrary loans; E-books; Digital Media; Academic libraries; Fjärrlån; E-böcker; Digitala medier; Universitetsbibliotek; Högskolebibliotek; Fenomenografi;

  Sammanfattning : This Master thesis concerns Swedish Academic libraries current lack of ability to offer interlibrary loans of e-books to their primary users. Today it is possible for university-and college libraries primer user to make request of inter library loan for physical books, however, they cannot make such request for e-books. LÄS MER

 3. 3. För eller emot dödshjälp? - En argumentationsanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Damijana Dacic; [2020]
  Nyckelord :Euthanasia; health-care; physician; ethics; human dignity; death; autonomy; medical care; rights.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka argumentationen i två debattartiklar från två överläkare inom palliativ vård med flera års erfarenhet rörande införandet av frivillig dödshjälp. Första debattartikeln konstruerades av Juha Hänninen som är överläkare och andra artikeln framställdes av Gunnar Eckerdal som också är överläkare. LÄS MER

 4. 4. "Den Andre" En narrativ analys av hur underordnade grupper framställs i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rebecca Nilsson; [2019]
  Nyckelord :bilderbok; den Andre; normer;

  Sammanfattning : Denna studie är en bilderboksanalys som utifrån postkolonial teori och den narrativa metoden dekonstruktion syftar till att undersöka hur den Andre framställs i bilderböcker från två olika tidsepoker. Begreppet den Andre innebär de grupper som traditionellt sett är underordnade i samhället och som avviker från normen. LÄS MER

 5. 5. Astrid Lindgren och negerkungsdebatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Lind; Emelie Wåhlin; [2018]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Pippi Långstrump; negerkungsdebatten; negerkung; neger;

  Sammanfattning : Syftet med analysen är att följa hur olika skribenter debatterar användningen av ordet "neger" i samband med Astrid Lindgrens böcker samt TV-serien om Pippi Långstrump. Det material som har undersökts i denna analys är utvalda artiklar från olika tidningar samt två debatter från SVT. LÄS MER