Sökning: "argument för djur"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden argument för djur.

 1. 1. Varför utomhuspedagogik i biologi? : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Daniela Jozic; Masuda Orozgani; [2023]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; lågstadiet; Europa;

  Sammanfattning : I den svenska läroplanen LGR22 i biologi (Skolverket 2022) står det att eleverna ska kunna förstå samband i naturen och utveckla sin kunskap om miljön och naturen. För att uppnå detta kan pedagogen gå till väga på olika sätt. Men under många år tillbaka och än idag har skolan arbetat med utomhuspedagogik i biologi. LÄS MER

 2. 2. Hur mår undervisningshundarna emotionellt vid Sveriges lantbruksuniversitet när de används i undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Julia Enbom; Lorena Gallardo Zapata; [2023]
  Nyckelord :3R; ; alternativa metoder; beteende; djurvälfärd; försöksdjur; lågstresshantering; stress; veterinärmedicin;

  Sammanfattning : Levande hundar används inom veterinärmedicinska utbildningar för att ge studenter praktisk kunskap och praktiska färdigheter innan de går ut i arbetslivet. Några argument för att använda levande djur i undervisningssyfte är att själva hanteringen av djur och att tolka djurs signaler inte går att lära sig via simulatorer eller liknande verktyg. LÄS MER

 3. 3. Åtta lantbrukares syn på mervärdet av Sveriges antibiotikastrategi : en kvalitativ studie om mjölk- och grisproducenters uppfattning om mervärde, ekonomi och framtid kring Sveriges antibiotikastrategi

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Linnéa Bergqvist; Britta Henriksson; [2023]
  Nyckelord :Antibiotika; mervärde; ekonomiska konsekvenser; antibiotic use; eu;

  Sammanfattning : Sverige skrev historia genom att vara det första landet i världen med att sätta stopp för antibiotika i tillväxtfrämjande syfte. Först 20 år senare genomförde EU samma regelverk i resterande länder i EU. LÄS MER

 4. 4. Naturdirektivens betydelse för det svenska artskyddet och skogsbruket

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mathea Andorsen; [2022]
  Nyckelord :Juridik; miljörätt; artskydd; skogsbruk;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras och utreds artskydd i skogen och ersättningsrätt vid förlorad rådighet av skogsmark på grund av artskydd. Utredningen görs med kritisk rättsdogmatisk metod vilket innebär att utöver de primära rättskällorna används även andra väl utvalda källor som artiklar och myndighetsutlåtanden i syfte att bereda ett större perspektiv och sakligt grundade argument och slutsatser. LÄS MER

 5. 5. Utomhusundervisningens möjlighet och påverkan på mellanstadieelever i ämnet biologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Persson; [2022]
  Nyckelord :Biology; knowledge development; middle school; motivation; outdoor education; Biologi; kunskapsutveckling; mellanstadiet; motivation; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka utomhusundervisning ur ett vetenskapligt perspektiv. Vilket stöd finns det för utomhuspedagogikens påverkan på elevers lärande i biologi och även dess övriga påverkan på dem. LÄS MER