Sökning: "argument för och emot friskolor"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden argument för och emot friskolor.

 1. 1. Religiösa friskolor i Sverige : En kvalitativ argumentationsanalytisk undersökning av argumenten som presenterats av partipolitiska aktörer i debatten om religiösa friskolor efter Socialdemokraternas uttalande om att förbjuda religiösa friskolor

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Majckel Yakoub; [2018]
  Nyckelord :Religion; religiösa friskolor; debatt; argumentationsanalys; intertextualitet;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats har i syfte att lista de argument som presenterats av partipolitiker i debattartiklar där de debatterat för eller emot religiösa friskolor efter Socialdemokraternas uttalande om att förbjuda religiösa friskolor den 13 mars 2018. Undersökningen avgränsas till debattartiklar skrivna av partipolitiker under perioden 13 mars 2018 fram till den 24 april 2018 och med hjälp av sannolikhetsurval avgränsas analysen till totalt fyra debattartiklar, två för- respektive emot religiösa friskolor. LÄS MER

 2. 2. Skolan i det mångkulturella samhället : en studie av argument för och emot en internationell friskola

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Jordan; Heidi Teppola; [2007]
  Nyckelord :friskola; segregering; integrering; islam; religion; multikulturellt samhälle;

  Sammanfattning : Vår C-uppsats har varit inriktad på att undersöka etableringen av Alnour International School i Luleå höstterminen 2007. Skolan kommer att vara en internationell skola där eleverna erbjuds undervisning i islamsk kultur, religion och arabiska språk. LÄS MER

 3. 3. Konfessionella friskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Marcus Widenfors; [2006]
  Nyckelord :Friskolor; fristående skolor; läroplaner; skollag; tidningar; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att genom kvalitativ metod undersöka vilka argumentsom förekommer i dagstidningars - Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet - debattartiklaroch insändare om konfessionella friskolor i relation till och i en diskussion om skollagen och värdegrunden i läroplanerna. Jag har utifrån detta syfte genomfört en litteraturöversikt, somintroducerat och orienterat mig i det som tidigare har skrivits inom ämnesområdet. LÄS MER