Sökning: "argument mot reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden argument mot reklam.

 1. 1. Vem får arbeta med reklam? : En kvalitativ studie om skapandet och reproduktion av homogenitet i reklambranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Rebecca Nigren; Tina Risberg; [2018]
  Nyckelord :Homogeneity; Advertising; Intersectional; Capital; Habitus; Homosocial reproduction; Homogenitet; Reklambranschen; Intersektionalitet; Kapital; Habitus; Homosocial reproduktion;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate underlying factors that create and maintain homogeneity in the advertising industry, and how those who produce advertising relate to this. The study is based on an intersectional perspective in order to reach a deeper understanding of how inequality is created in the advertising industry. LÄS MER

 2. 2. Vad du egentligen lyssnar på : Undertitel: En kvantitativ studie om marknadskommunikation i svenska podcasts

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonathan Medin; Lars Anesäter Olsson; [2016]
  Nyckelord :Podcast; Covert Marketing; Marknadskommunikation; Overt Marketing;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: I dagens samhälle med ständig uppkoppling blir vi i allt större utsträckning utsatta för reklam i syfte att påverka oss. I denna undersökning eftersträvas att se hur påverkan kan komma fram i fenomenet podcast. LÄS MER

 3. 3. Könsdiskriminerande reklam : - Lagstiftarens ovilja att lagreglera och de samhälleliga konsekvenserna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Charlotte Söderlund; Rebecca Wong; [2016]
  Nyckelord :Könsdiskriminerande reklam;

  Sammanfattning : Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam har varit föremål för diskussion sedan 1970-talet. Trots att drygt 40 år passerat sedan den första utredningen har rättslig reglering ännu inte genomförts. Det har visat sig problematiskt att anpassa lagstiftning efter tryck- och yttrandefrihet. LÄS MER

 4. 4. Politisk TV-reklam : En jämförelse mellan partiernas valfilmer inför riksdagsvalet 2014

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Anna Ålbrink; [2014]
  Nyckelord :Politisk reklam; politisk kommunikation; valfilmer; semiotik; retorik;

  Sammanfattning : Politisk TV-reklam är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Mot bakgrund av att partierna i reklamen helt kan styra över meddelandet och att det finns en begränsad mängd svensk forskning på området, är det intressant att undersöka vilka strategier som används. LÄS MER

 5. 5. Reklam utan schablonisering - ett hot mot tryckfriheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Ulfhammer; [2014]
  Nyckelord :tryckfrihet; könsdiskriminerande reklam; statsrätt; Private Law; civilrätt; mänskliga rättigheter.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Over the last 40 years there has been a debate in Sweden if we shall adopt legislation prohibiting gender discriminating commercials. The lead-ing and most frequently recurring argument against legislation is that it would challenge the freedom of the press. LÄS MER