Sökning: "argument mot träning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden argument mot träning.

 1. 1. AlphaZero to Alpha Hero : A pre-study on Additional Tree Sampling within Self-Play Reinforcement Learning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Carlsson; Joey Öhman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In self-play reinforcement learning an agent plays games against itself and with the help of hindsight and retrospection improves its policy over time. Using this premise, AlphaZero famously managed to become the strongest known Go, Shogi, and Chess entity by training a deep neural network from data collected solely from self-play. LÄS MER

 2. 2. Skaderegistrering inom ett juniorishockeylag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Fredrik Leopold; [2015]
  Nyckelord :acute injuries; illness; overload injuries; questionnaire; sport; akuta skador; enkät; idrott; sjukdomar; överbelstningsskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet barn och ungdomar som deltar i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter ökar. Det ses också en ökning av intensiv träning i yngre åldrar. Detta kan leda till att barn och ungdomar utsätter sig själva för ökad risk för akuta skador och överbelastningsskador. LÄS MER

 3. 3. ”Du får ju i dig proteinerna på ett par minuter, sen är det klart” : Attityder och tankar kring valet av näringsintag i samband med träning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Margareta Martimo Johansson; Annica Långvall; [2011]
  Nyckelord :idrottsnutrition; kosttillskott; supplementering; kost vid träning; prestation; attitydforskning; misstagsdoping; informationskällor; styrketräning; uthållighetsträning; idrott; kost;

  Sammanfattning : Bakgrund Nutrition är en viktig del i strävan efter god fysik och goda idrottsprestationer. Näringsintaget i samband med träning påverkar prestation och adaption till träningen. Forskning visar att våra beteenden inte grundas enbart på kunskap, utan är en produkt av våra samlade attityder. LÄS MER

 4. 4. Presumtionsansvar vid skada på omhänderhavd egendom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Henderson; [2002]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i svensk skadeståndsrätt är ett culpaansvar. Den som av oaktsamhet vållar en skada skall ersätta denna. Det vanliga är att den skadelidande har bevisbördan för sitt påstående om att någon annans oaktsamhet orsakat skadan. D. LÄS MER