Sökning: "argumentation analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 381 uppsatser innehållade orden argumentation analysis.

 1. 1. ”En kärnvapenfri värld är helt enkelt inte möjlig”: En kvalitativ innehållsanalys av det svenska motståndet mot ett svenskt tillträde till FN:s kärnvapenkonvention

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Amanda Lindell; [2020-11-24]
  Nyckelord :nuclear weapons; gender; security; binary oppositions; feminism; realism; Sweden;

  Sammanfattning : On the 7th of July 2017, the United Nation’s General Assembly adopted the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW). The treaty is different from earlier agreements due to its focus on the humanitarian consequences of nuclear weapons. LÄS MER

 2. 2. DELIBERATIVE DEMOCRACY AND EDUCATION - in context, in theory and in empirical research

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Axel Rödström; [2020-08-28]
  Nyckelord :deliberative democracy; citizenship education; philosophy of education;

  Sammanfattning : This master's thesis problematizes the deliberative citizenship education model from three different perspectives. It contains three substudies, which all investigate how deliberativedemocracy has been modelled on deliberative criteria for discussions. LÄS MER

 3. 3. DEN EUROPEISKA IDENTITETEN - EU:s argument och implementering av den Europeiska identiteten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tomas Steifo; [2020-06-26]
  Nyckelord :Europa; Europeisk identitet; Civil identitet; Kulturell identitet; Nation Nationalism; Creative Europe; identitet;

  Sammanfattning : It is becoming increasingly difficult to ignore how culture affects the collective identity andwhat kind of identity the EU wants to achieve. The purpose of the thesis is to see how EU'sagreements between the member states are used as guidelines for the cooperation and whatgoals should be achieved, in order to then analyze how these are implemented andaccomplished. LÄS MER

 4. 4. Multinational Corporations: A case of impunity - An argumentation analysis on the parliamentary debate of the Swiss Business Initiative

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Mirjam Hagmann; [2020]
  Nyckelord :Multinational Corporations; Human Rights; Swiss Business Initiative; Global Justice; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : Non-governmental organizations (NGOs) and the media are constantly drawing attention to human rights violations caused by multinational corporations abroad (MNC). Due to the lack of an adequate framework to hold corporations accountable for their corporate misconduct across borders, there is a liability gap. LÄS MER

 5. 5. Argumentativ CSR-kommunikation. : En studie om hur svenska modeföretag legitimerar sin outsourcade produktion.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lovisa Cesar; Hanna Darius; Rebecca Fors; [2020]
  Nyckelord :Fashion industry; Outsourcing; CSR-communication; Sustainability report; Transparency; Legitimacy theory; Argumentation techniques; Discourse analysis; Modebranschen; Outsourcing; CSR-kommunikation; Hållbarhetsredovisning; Transparens; Legitimitetsteori; Argumentationstekniker; Diskursanalys !;

  Sammanfattning : Modebranschen präglas av ett ständigt sökande efter billigast möjliga arbetskraft. Som en konsekvens väljer företag som opererar inom denna sektor vanligen att outsourca sin produktionsfunktion till en tredje part bortom hemmamarknaden. Ett sådant beslut kan vidare ge upphov till en komplex försörjningskedja. LÄS MER