Sökning: "argumentation jämställdhet"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden argumentation jämställdhet.

 1. 1. Vägen mot ett mer jämställt arbetsliv - Gravida kvinnors rättsliga skydd i arbetslivet, konsekvenser av föräldraledighetsuttaget samt åtgärder som främjar jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Forsbrand; Alice Ekenstierna; [2022]
  Nyckelord :Gender discrimination; parental leave; equality; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Even though Sweden is considered to be one of the world's most equal countries, hundreds of cases of suspected gender discrimination are reported every year. The legal protection in Sweden largely consists of regulations from the European Union that have been transformed into Swedish law. LÄS MER

 2. 2. Slöjförbud i relation till barns mänskliga rättigheter: En argumentationsanalys om debatten kring ett införande av slöjförbud i den svenska för- och grundskolan ur ett barnrättsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Kadriye Kama; [2021]
  Nyckelord :Keywords: ban of veil; child; human rights; swedish debate; argumentation analysis Nyckelord: Slöjförbud; barn; mänskliga rättigheter; svensk debatt; argumentationsanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige har debatten om lagförslaget att införa ett slöjförbud i för- och grundskolan varit aktuellt under de senaste åren. Syftet med uppsatsen är att analysera argument som har framlagts i interpellationsdebatten om slöjförbud i den svenska för- och grundskolan 3 juni 2019, debatten i Malmö kommunfullmäktige 19 mars 2020 och slutligen argument av Sverigedemokraternas, samt Moderaternas motioner för ett införande av slöjförbud. LÄS MER

 3. 3. The myths and hazardous life of asphalt labourer : A pre-study on work environment and gender equality in the asphalt paving industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pipar Julia Bahri; [2020]
  Nyckelord :Asphalt; road construction; male-dominated industries; safety work; gender equality; microwave heater; attractive workplace; Asfalt; vägarbete; mansdominerade industrier; säkerhetsarbete; jämställdhet; mikrovågsvärmare; attraktiva arbetsplatser;

  Sammanfattning : Road construction work is often regarded to be a dirty and strenuous job. The asphalt paving industry is male-dominated with a low percentage of women. This master thesis is part of Human Work Sciences at Luleå University of Technology's participation in the SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) project. LÄS MER

 4. 4. Föräldraförsäkring som politisk diskurs : En språklig analys rörande föräldraförsäkringens betydelse i jämställdhet kontra valfrihet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natalie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :WPR-approach; Föräldraförsäkring; jämställdhet; valfrihet; politik; makt; diskursanalys;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med uppsatsen är att analysera den politiska diskursen rörande föräldraförsäkringen utifrån de två begreppen jämställdhet kontra valfrihet. Det studien ämnar undersöka är hur de två partierna: Socialdemokraterna och Kristdemokraterna utrycker sig i frågan rörande föräldraförsäkringen. LÄS MER

 5. 5. ”Könsskillnader kan ej pratas bort” : Gymnastiklärarnas argumentering kring samundervisning i Tidskrift i gymnastik, 1968–1980.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Balkevärn Mikaela; [2020]
  Nyckelord :Historia; samundervisning; idrott och hälsa; genus;

  Sammanfattning : Att särskilja könen vid undervisning är en debatt som sträcker sig långt tillbaka. Studier påvisar hur komplex frågan är utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det påvisas å ena sidan att samkönade undervisningssituationer gynnar flickor i deras lärande och självständighet. LÄS MER