Sökning: "argumentation med illustrationer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden argumentation med illustrationer.

 1. 1. Ett bokomslag växer upp : En jämförande visuell retorikanalys av bokomslagen på den svenska utgivningen av Harry Potter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Bröms; [2020]
  Nyckelord :Harry Potter; book cover; art history; rhetoric; visual rhetoric; visual arguments; ethos; pathos; Harry Potter; bokomslag; konstvetenskap; retorik; visuell retorik; argumentationsanalys; ethos; pathos;

  Sammanfattning : Uppsatsen avser analysera den argumentation som förekommer på bokomslagen till de svenska böckerna om Harry Potter. Genom att studera vilka visuella argument som förekommer på böckers omslag, är syftet med arbetet att undersöka hur omslagen argumenterar och kommunicerar via olika visuella element såsom färg, form, illustrationer och symboler. LÄS MER

 2. 2. Den bästa statistiken du någonsin sett : En retorisk studie av Hans Roslings användning av visuella hjälpmedel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Malin Ålander; [2016]
  Nyckelord :Retorik; Hans Rosling; visuell argumentation; Perelman; argumentation med exempel; argumentation med illustrationer; TED;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka hur Hans Rosling i sina TED Talks använder bildspel och vilken funktion de fyller i hans presentationer. Genom att analysera Roslings bildmaterial i TED-föreläsningen ”The best stats you’ve ever seen” (2006) med utgångspunkt i Perelmans och Olbrechts-Tytecas argumentationsmodeller exempel och illustrationer har uppsatsens mål varit att svara på tre frågor: (1) på vilket sätt argumenterar Rosling i sina föreläsningar? (2) hur bidrar det visuella i föreläsningarna till argumentationen? och (3) finns skillnader mellan hur programmet Gapminder World och de ”vanliga” bildspelsbilderna fungerar i argumentationen?Analysen visar att Rosling i hög grad använder sitt bildmaterial för att driva argument med argumentationsmodellen exempel, men också med argumentationsmodellen  illustrationer. LÄS MER