Sökning: "argumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 1185 uppsatser innehållade ordet argumentation.

 1. 1. VI LJUGER INTE HELT, MEN VI TALAR INTE OM HELA SANNINGEN - En kvalitativ innehållsanalys av svensk greenwashing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ebba Bäckman; Ella Åberg; [2023-09-20]
  Nyckelord :Greenwashing; Grön marknadsföring; Reklam; Multimodal analys; Semiotik; Retorikanalys;

  Sammanfattning : In the society of today environmental issues have a major impact on the agenda, which calls for the fact that organisations need to start prioritizing communication that strengthen their environmental profile. Since the demand for environmental friendly products and services increases the organisations need to work harder to market green products and services. LÄS MER

 2. 2. Strukturer och värderingar av bevis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Phoenix Björkdahl; [2023-04-18]
  Nyckelord :Geometri; bevis; argumentation; Toulmin; van Hiele; syfte med bevis; lärares värderingar; matematik 2.;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to investigate the structure of Swedish students’ mathematical argumentation and what values teacher show when ranking student solutions. This qualitative study used a clinical, task-based interview (N = 4). LÄS MER

 3. 3. KLAR(N)A? FÄRDIGA? SMOOOTH. En retorisk analys av Klarnas kommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Julia Mohn; Hedda Seebass Svensson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Varumärke; positionering; differentiering; kändisar; retorik;

  Sammanfattning : Executive summary Klarna is a Swedish fintech company founded in 2005 by three students at the Stockholm School of Economics. The company's aim was to make it safer and easier for people to shop online. Today, Klarna's overall goal is still to make online payments simple, secure and flexible. LÄS MER

 4. 4. ”Nu står jag här, mitt i bilden” En intermedial analys av Bea Uusmas Expeditionen: Min kärlekshistoria

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Andie Ekström; [2023-01-24]
  Nyckelord :bilderböcker; litteratur och fotografi; polarexpeditioner; Bea Uusma;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine Bea Uusma’s book The Expedition: A Love Story through an intermedial lens. The book tells the story of the failed Andrée North Pole expedition of 1897. It also focuses on the author’s own obsession with the expedition and her quest to explain the deaths of the crew members. LÄS MER

 5. 5. Svenska bankers kommunikation kring indirekt klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mårten Hansson Reuter; [2023]
  Nyckelord :CSR Corporate Social Responsibility ; Sustainability reports; Legitimacy; Legitimacy strategies; Indirect climate impact; CSR; Hållbarhetsrapporter; Legitimitet; Legitimitetstrategier; Indirekt klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med att samhället strävar efter en mer fossilfri ekonomi och lagstiftare upprättar allt fler direktiv för vad en hållbarhetsrapport skall innehålla blir kraven på företag allt större. Banker har som investering- och finansieringsinstitut en miljöpåverkan genom de investeringar de hanterar. LÄS MER