Sökning: "argumentationsanalys bibliotek"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden argumentationsanalys bibliotek.

 1. 1. Cross-border Copyfight : European libraries re-thinking the InfoSoc Directive

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Karolina Andersdotter; [2015]
  Nyckelord :copyright; eu copyright; libraries and copyright; infosoc directive; libraries; information policy; collective rights management; upphovsrätt; upphovsrätt i eu; bibliotek och upphovsrätt; infosoc-direktivet; bibliotek; informationspolitik; avtalslicenser;

  Sammanfattning : This master's thesis focuses on the argumentation of library organisations and European national libraries in their contributions to the European Commission's public consultation on the review of the EU copyright rules. This study aims to explain how the debate around copyright limitations and exceptions is constructed in library stakeholders' contributions. LÄS MER

 2. 2. Spela dataspel på biblioteket? : En argumentationsanalys av bibliotekariers blogginlägg om dataspel i biblioteksverksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Erika Johansson; [2014]
  Nyckelord :dataspel; argumentationsanalys; målanalys; bibliotek; undervisning;

  Sammanfattning : This paper discusses how ten blogs written by librarians talk about using games in the library. What do they talk about and what are their arguments for using games as a learning tool, and what does this say about their views on the library’s role in society?It is examined by using argumentation analysis together with a model for identifying different roles within the library on the blog themselves. LÄS MER

 3. 3. Biblioteket som oas, upplevelsecenter eller brobyggare? : En analys av den samtida biblioteksdebatten kring bibliotekets funktion som mötesplats.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Mimmi Stiegler; Fanny Voigt; [2013]
  Nyckelord :public library; meeting place; debate; legitimacy; argumentation analysis; four-space model; folkbibliotek; mötesplats; debatt; legitimitet; argumentationsanalys; four-space model;

  Sammanfattning : This essay takes its point of departure in the need for modern day public libraries to legitimize their place in today’s society. Societal changes call for constant reinvention of libraries and as part of this reinvention, new light is being shed on the public library’s role as a meeting place. LÄS MER

 4. 4. ”Vinstmotiv och kultursatsningar har en tendens att sällan stämma överens” : En argumentationsanalys av den lokala debatten kring Musikbiblioteket i Västervik.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Andreas Steiner; [2013]
  Nyckelord :arkiv; Västervik; city branding; argumentationsanalys; bibliotek; nedläggning; debatt; kulturpolitik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the local debate on the Music library in Västervik to see what arguments, pro et contra, that constitutes it. Since its opening the Music library has faced regular threats of being closed down. LÄS MER

 5. 5. Det levande biblioteket : retorik kring fördomar och möten. En argumentationsanalys i relation till folkbibliotekets mångfaldsuppdrag.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Nina Olsson; [2009]
  Nyckelord :postkolonial teori; argumentationsanalys; levande bibliotek; fördomar; kulturell mångfald; kulturstudier; identitetspolitik;

  Sammanfattning : The living library started in Denmark at the festival of Roskilde in 2000. It was initiated by the youth organisation ”Stop volden” (”Stop the violence”). Since 2005 the idea of lending a human being who represents a prejudice has also become a practice in a few public libraries in Sweden. LÄS MER