Sökning: "argumentationsanalys forskning"

Visar resultat 11 - 13 av 13 uppsatser innehållade orden argumentationsanalys forskning.

 1. 11. Biståndets vara eller inte vara

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vilhelm Rudberg; Jenny Niskanen; [2009]
  Nyckelord :pro et contra; relevans; hållbarhet; argumentationsanalys; Bistånd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vi har valt att göra en argumentationsanalys av den svenska mediedebatten kring bistånd. Målsättningen var att urskilja skillnader i de argument som förs för respektive mot svenskt bistånd, till utsatta delar av världen. LÄS MER

 2. 12. Argumentera mera! En analys av argumenten kring god redovisningssed i ett rättsfall

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louice Petersson; Peter Hansson; [2008-06-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Periodisering av inkomster till intäkter är en kompliceradredovisningsfråga. Komplikationen med att redovisa intäkter är att det är ett område där detges möjligheter för företagen att göra egna bedömningar. LÄS MER

 3. 13. Bemötande av främlingsfientlighet ­ en studie av tolv gymnasielärares syn på främlingsfientliga konfliktsituationer

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Barbro Svensson; Omid Pasbakhsh; ; [2008]
  Nyckelord :Argumentationsanalys; bemötande; främlingsfientlig;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och diskutera lärares bemötanden i främlingsfientligakonfliktsituationer, för att sedan problematisera tendenser i dessa. Följande tre frågor har undersökts i dennaavsikt: Hur bemöter lärarna främlingsfientliga åsikter? Vilken syn har lärarna på sin egen kompetens? Hurförhåller sig lärarnas arbets- och förhållningssätt i bemötandet av främlingsfientlighet till forskning och teorierkring konflikthantering? Studien är utförd som en kvalitativ intervjuundersökning, innehållande bland annat sexkonkreta situationer, bland tolv gymnasielärare i Göteborgs Stad. LÄS MER