Sökning: "argumentationsanalys forskning"

Visar resultat 6 - 10 av 21 uppsatser innehållade orden argumentationsanalys forskning.

 1. 6. Andrafieringen av tiggare : en studie i framställningen av tiggare i debatten kring förbud mot givande till tiggare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Firdaus Abdulsomad; [2014]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Debatten om tiggeriet och tiggare ökar i Sverige och den här uppsatsen syftar till att finna uttryck för framställningen av tiggare, i debatten om ett eventuellt förbud mot att ge till tiggare. Perspektivet som är andrafiering förklarar hur skildringar av grupper skapas och hur vissa representationer av människor konstruerar en annan grupp som "de andra" i förhållande till samhället i stor. LÄS MER

 2. 7. "Alla Ryssars Putin?" : En studie om nationalism, ideologi och pragmatism i Putins retorik.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Pascale Herold; [2014]
  Nyckelord :Putin; Ryssland; Nationalism; Eurasien; Ukraina-krisen; Krim; Argumentationsanalys;

  Sammanfattning : This essay seeks, by applying to theories of nationalism, to explain the reasoning behind the Russian annexation of Crimea and to understand the ideology and nationalistic influences in Russian foreign policy in the case of the Ukraine crisis and the annexation of Crimea. The argumental analysis exemplifies the nationalistic tendencies of Vladimir Vladimirovitj Putin and the Russian foreign actions and attempts to specify a nationalistic motif in the case of Crimea and in Russian foreign policy. LÄS MER

 3. 8. Hur gymnasieelever i grupp förklarar ett naturvetenskapligt fenomen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Kim Andersson; [2014]
  Nyckelord :Argumentation; Argumentationsanalys; Gruppdiskussion; Naturvetenskapliga fenomen; Observation; Samarbete; Undersökning; Vetenskapliga förklaringar; Gymnasieelever;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur gymnasieelever i grupp formulerar förklaringar av ett naturvetenskapligt fenomen. Förklaringarnas uppbyggnad analyseras med hjälp av en modell för argumentationsanalys. LÄS MER

 4. 9. Hälsokommunikation i kostrelateradeartiklars kommentarsflöden på Aftonbladet.se : - en analys av argumentation och retorik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Sara Ekström; Matilda Eriksson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kost och hälsa har aldrig varit så utbrett och omdebatterat i media som det är idag och ämnet, som tidigare varit avgränsat till främst professioner som dietister och läkare, har funnit nyvunnen mark hos diverse privatpersoner som alla delar intresset för mat och hälsosamma levnadssätt. I de forum som finns att tillgå på Internet idag, ses ett myller av åsikter kring matens betydelse och trots att Internet som ett diskussionsforum funnits i ett antal år finns det än idag inte särskilt mycket forskning på området. LÄS MER

 5. 10. Tes, personlighet och aktörsperspektiv : En undersökning av subjektsperspektiv och en argumentationsanalys av nationella prov i årskurs 3 på gymnasiet 2010

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wictor Börjesson; [2013]
  Nyckelord :Subjektsperspektiv; Argumentationsanalys; Gymnasieelever; Nationella prov;

  Sammanfattning : År 2012 utkom en studie Lika för alla? – Omrättning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan under tre år (2012). I den har skolinspektionen samlat in och rättat om nationella prov. Syftet har varit att kontrollera att kvalitén upprätthålls, genom att analysera om ursprungsrättare gör korrekta bedömningar av uppsatserna. LÄS MER