Sökning: "argumentationsanalys retorik"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden argumentationsanalys retorik.

 1. 1. Ett bokomslag växer upp : En jämförande visuell retorikanalys av bokomslagen på den svenska utgivningen av Harry Potter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Bröms; [2020]
  Nyckelord :Harry Potter; book cover; art history; rhetoric; visual rhetoric; visual arguments; ethos; pathos; Harry Potter; bokomslag; konstvetenskap; retorik; visuell retorik; argumentationsanalys; ethos; pathos;

  Sammanfattning : Uppsatsen avser analysera den argumentation som förekommer på bokomslagen till de svenska böckerna om Harry Potter. Genom att studera vilka visuella argument som förekommer på böckers omslag, är syftet med arbetet att undersöka hur omslagen argumenterar och kommunicerar via olika visuella element såsom färg, form, illustrationer och symboler. LÄS MER

 2. 2. "Hellre rasist än folkförrädare" : En pragmadialektisk argumentationsanalys av Nordiska motståndsrörelsens ledares politiska tal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Eric Wikström; [2019]
  Nyckelord :Retorik; Pragmadialektisk argumentationsanalys; Nordiska motståndsrörelsen;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har högerextremistisk retorik och argumentation analyserats utifrån ett pragmadialektisk perspektiv. Metoden som använts är pragmadialektisk argumentationsanalys och presenteras och redovisas av Mika Hietanen i antologin Retorisk Kritik. LÄS MER

 3. 3. Nordiska motståndsrörelsen – ”Hollywoodnazister” eller hets mot folkgrupp? : En pragmadialektisk argumentationsanalys av debatten om NMRs demonstration i Göteborg 30 september 2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Matilda Rånge; [2018]
  Nyckelord :Nordiska motståndsrörelsen; retorik; argumentationsanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Narrens frihet : Samhällskritik, ideologi och ironi i Anderz Harnings kåserier i DN 1982-1992

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Sonia Blomquist; [2017]
  Nyckelord :Anderz Harning; kåseri; ironi; samhällskritik; ideologi; stilmedel; retorik;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar social kritik, ideologi och ironi i ett urval kåserier i samlingen Harnings bästa droppar (1993), skrivna av författaren och samhällsdebattören Anderz Harning. Kåserierna publicerades ursprungligen i tidningen Dagens Nyheter åren 1982–1992. LÄS MER

 5. 5. Feministiska skor? : En argumentationsanalys av reklamfilmen Equal Pay Is Not Enough och dess motsatta responser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Beatrice Brettmar; [2017]
  Nyckelord :Mytbegreppet; kontroversiell reklam; argumentation;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka de retoriska förutsättningarna som möjliggör att reklam-filmen Equal Pay Is Not Enough kunnat ge upphov till så olika tolkningar hos publiken. I del ett av analysen kunde jag med hjälp av pragmadialektisk argumentationsanalys samt Barthes mytbegrepp visa hur publiken argumenterat och att deras argument anknyter till myten om kvinnan som känslostyrd varelse. LÄS MER