Sökning: "argumentationsanalys retorik"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden argumentationsanalys retorik.

 1. 1. "Hellre rasist än folkförrädare" : En pragmadialektisk argumentationsanalys av Nordiska motståndsrörelsens ledares politiska tal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Eric Wikström; [2019]
  Nyckelord :Retorik; Pragmadialektisk argumentationsanalys; Nordiska motståndsrörelsen;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har högerextremistisk retorik och argumentation analyserats utifrån ett pragmadialektisk perspektiv. Metoden som använts är pragmadialektisk argumentationsanalys och presenteras och redovisas av Mika Hietanen i antologin Retorisk Kritik. LÄS MER

 2. 2. Nordiska motståndsrörelsen – ”Hollywoodnazister” eller hets mot folkgrupp? : En pragmadialektisk argumentationsanalys av debatten om NMRs demonstration i Göteborg 30 september 2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Matilda Rånge; [2018]
  Nyckelord :Nordiska motståndsrörelsen; retorik; argumentationsanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Narrens frihet : Samhällskritik, ideologi och ironi i Anderz Harnings kåserier i DN 1982-1992

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Sonia Blomquist; [2017]
  Nyckelord :Anderz Harning; kåseri; ironi; samhällskritik; ideologi; stilmedel; retorik;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar social kritik, ideologi och ironi i ett urval kåserier i samlingen Harnings bästa droppar (1993), skrivna av författaren och samhällsdebattören Anderz Harning. Kåserierna publicerades ursprungligen i tidningen Dagens Nyheter åren 1982–1992. LÄS MER

 4. 4. Feministiska skor? : En argumentationsanalys av reklamfilmen Equal Pay Is Not Enough och dess motsatta responser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Beatrice Brettmar; [2017]
  Nyckelord :Mytbegreppet; kontroversiell reklam; argumentation;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka de retoriska förutsättningarna som möjliggör att reklam-filmen Equal Pay Is Not Enough kunnat ge upphov till så olika tolkningar hos publiken. I del ett av analysen kunde jag med hjälp av pragmadialektisk argumentationsanalys samt Barthes mytbegrepp visa hur publiken argumenterat och att deras argument anknyter till myten om kvinnan som känslostyrd varelse. LÄS MER

 5. 5. Smaken är som baken : Argumentationsanalys av feministisk retorik och debatt 2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Märta Palmér; [2017]
  Nyckelord :retorik; feminism; argumentationsanalys; nakenhet; socialistisk radikalfeminism; tredje vågens feminism; pragmadialektik;

  Sammanfattning : Det finns tydliga skillnader mellan hur andra och tredje vågens feminister förhåller sig till sexualitet och den nakna kvinnokroppen. Bör kvinnlig nakenhet och sexualitet ses som aktivism och en frigörelse från patriarkatet eller enbart som en cementering av rådande normer och bekräftelse av patriarkatet? Uppsatsen undersöker samtida feministisk debatt och retorik och behandlar skillnader i synen på vad som är feminism och hur den bör uttryckas. LÄS MER