Sökning: "argumentationsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade ordet argumentationsanalys.

 1. 1. HADE SVERIGE RÄTT TILL ANDRUM? - en argumentationsanalys av beslutet att strama åt migrationspolitiken i samband med flyktingkrisen år 2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Lindahl; [2018-02-08]
  Nyckelord :Normativ metod; argumentationsanalys; reflektivt equilibrium; flyktingkrisen; öppna gränser; burden-sharing; asyl; migration; andrum; stängda gränser;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, med hjälp av en argumentationsanalys, pröva den rödgrönaregeringens argument för sina åtstramningar i migrationspolitiken under flyktingkrisen. Utifrån de tre empiriska premisserna i regeringens huvudargument så går det att fastställa att regeringens argument bygger på en korrekt faktagrund. LÄS MER

 2. 2. Religionsfrihet eller näringsfrihet? : en komparativ argumentationsanalys av ECtHR och ECJs domslut gällande religösa symboler i arbetslivet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karin Gioeli; [2018]
  Nyckelord :religiösa symboler; diskriminering; religionsfrihet; European Court of Human Rights ECtHR ; European Court of Justice ECJ CJEU ; Europa; Council of Europe; EU; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att se huruvida möjligheten att få bära religiösa symboler öppet i arbetslivet skiljer sig åt mellan två internationella domstolar som har jurisdiktion över samma territorium. Studien undersöker de motiveringar samt argument European Court of Human Rights och European Court of Justice använder sig av för att stödja sina domslut. LÄS MER

 3. 3. Ansvar och kemiska vapen - En argumentationsanalys om kemiska vapen bör tolkas in i Responsibility to Protect

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nabil Shiltagh; Carl-Henrik Kinhult; [2018]
  Nyckelord :Responsibility to Protect; Kemiska Vapen; Krigsbrott; Brott mot mänskligheten; FN; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De kemiska vapenattackerna i Syrien har lett oss till att undra om det internationella samfundets ansvar att ingripa. Vi har därför undersökt om kemiska vapen bör tolkas in i de situationer där Responsibility to Protect kan tillämpas. LÄS MER

 4. 4. Erkännandet av stater - ur betraktarens perspektiv : En argumentationsanalys av enheterna Kosovo och Palestina

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Elizabeth Svensson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Solidaritet för vem? : en argumentationsanalys över migrationsdebatterna i Europaparlamentet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Bjarnevik; [2018]
  Nyckelord :Europeiska unionen; EU; migration; flyktingar; asylrätten; Dublinförordningen; postkolonialism; eurocentrism; hegemoni; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines the migration debates in the European Parliament in view of the refugee crisis that occurred in the fall of 2015 and the effect of xenophobia that grew thereafter. Over one million refugees sought Europe for a better life in 2015 and no one could predict the increased volume of refugees who came. LÄS MER