Sökning: "argumentationsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet argumentationsanalys.

 1. 1. "Hellre rasist än folkförrädare" : En pragmadialektisk argumentationsanalys av Nordiska motståndsrörelsens ledares politiska tal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Eric Wikström; [2019]
  Nyckelord :Retorik; Pragmadialektisk argumentationsanalys; Nordiska motståndsrörelsen;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har högerextremistisk retorik och argumentation analyserats utifrån ett pragmadialektisk perspektiv. Metoden som använts är pragmadialektisk argumentationsanalys och presenteras och redovisas av Mika Hietanen i antologin Retorisk Kritik. LÄS MER

 2. 2. Den politiska framställningen av hedersförtryck - En argumentationsanalys av politiska partiers framställning av hedersförtryck i riksdagsmotioner.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Jokel; [2019]
  Nyckelord :Hedersförtryck; symbollagsstiftning; riksdagsmotioner; röstmaximering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Honour oppression has been up for political discussion the last decades in Sweden, without any concrete solution. The amount of people living in daily honour oppression keeps growing and remains unrecorded. LÄS MER

 3. 3. HBTQ i asylprocessen : En kvalitativ dokumentstudie om trovärdighet och tillförlitlighet i HBTQ-asylsökandes domstolsbeslut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Frida Liljeberg; Carola Rasmussen; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ; Asylum; Swedish Migration Agency; Swedish Migration Court; Swedish Migrations Supreme Court; Credibility; Reliability; Argumentation analysis; HBTQ; Asyl; Migrationsverket; Migrationsdomstolen; Migrationsöverdomstolen; Trovärdighet; Tillförlitlighet; Argumentationsanalys;

  Sammanfattning : The aim of this study was to, through an analyze of court orders, gain a more profound understanding of how the Swedish Migration Courts argue and relate to credibility and reliability in the decision assessment for asylum-seeking LGBTQ people. The court orders used in the study was all rejected by the Swedish Migration Court and appealed to the Swedish Migration Supreme Court. LÄS MER

 4. 4. HADE SVERIGE RÄTT TILL ANDRUM? - en argumentationsanalys av beslutet att strama åt migrationspolitiken i samband med flyktingkrisen år 2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Lindahl; [2018-02-08]
  Nyckelord :Normativ metod; argumentationsanalys; reflektivt equilibrium; flyktingkrisen; öppna gränser; burden-sharing; asyl; migration; andrum; stängda gränser;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, med hjälp av en argumentationsanalys, pröva den rödgrönaregeringens argument för sina åtstramningar i migrationspolitiken under flyktingkrisen. Utifrån de tre empiriska premisserna i regeringens huvudargument så går det att fastställa att regeringens argument bygger på en korrekt faktagrund. LÄS MER

 5. 5. Religionsfrihet eller näringsfrihet? : en komparativ argumentationsanalys av ECtHR och ECJs domslut gällande religösa symboler i arbetslivet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karin Gioeli; [2018]
  Nyckelord :religiösa symboler; diskriminering; religionsfrihet; European Court of Human Rights ECtHR ; European Court of Justice ECJ CJEU ; Europa; Council of Europe; EU; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att se huruvida möjligheten att få bära religiösa symboler öppet i arbetslivet skiljer sig åt mellan två internationella domstolar som har jurisdiktion över samma territorium. Studien undersöker de motiveringar samt argument European Court of Human Rights och European Court of Justice använder sig av för att stödja sina domslut. LÄS MER