Sökning: "argumentationsmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet argumentationsmedel.

 1. 1. Det är inte publiken, det är retoriken! : En kvalitativ studie om retoriken på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets Facebook-sidor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater; Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater

  Författare :Angelicca Larsson; Viktor Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Facebook; Convergence; Rhetoric; Semiotic; Content analysis; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Swedish newspapers; Facebook; Konvergens; Retorik; Semiotik; Innehållsanalys; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Dagstidningar;

  Sammanfattning : This study has analysed how the Swedish newspapers Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet are using rhetorical instruments in their Facebook posts. To examine this, 50 posts from each newspaper has been chosen based on the number of interactions. The posts were divided into three parts: text, image and headline and have been analysed separately. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning i statligt ägda bolag : En fallstudie som beskriver förändringen av struktur, disposition och argumentation över en period av tio år

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Marielle Stern; Alexandra Thorsell; [2018]
  Nyckelord :Change; Sustainability Reporting; Law; State-owned Companies; Förändring; Hållbarhetsredovisning; Lagkrav; Statligt ägda bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund Under senare år har diskussionen om företags miljöpåverkan och sociala ansvar trappats upp. Den svenska regeringen har vid två tillfällen, sedan 2007, infört riktlinjer och lagkrav om hållbarhetsredovisning. Tidigare studier har inte funnit någon stark koppling mellan politisk reglering och förändrat hållbarhetsarbete. LÄS MER

 3. 3. In the Spirit of TED : En retorisk analys av populärvetenskapliga TED-föreläsningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fredrik Rantala; Hampus Larsson Skattberg; [2016]
  Nyckelord :TED-talk; TED; retorisk analys; retorikanalys; TED-föreläsningar; retorik; vetenskapskommunikation; populärvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera vetenskapliga föreläsningar på onlineplattformen TED (technology, entertainment, design) och försöka förstå hur föreläsarna använder sig av klassiska retoriska begrepp. Anledningen var att vi ansåg att denna form av retorisk diskurs kan vara en potentiell lösning till några av de problem som existerar inom vetenskapskommunikation. LÄS MER

 4. 4. Politikers Almedalstal ur ett retoriskt perspektiv : En analys av skillnaderna mellan politikers tal köns- och partivis

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Svensson; [2016]
  Nyckelord :Nyckelord: Almedalen; genus; partiskillnader; politik; retorikanalys; tal;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att med hjälp av en retorikanalys kategorisera användandet avethos, pathos och logos och stilfigurer i politikers tal och jämföra resultaten köns- och partivis. Metoden utgår från en retorikanalysmodell där olika aspekter av ett tal analyseras. LÄS MER

 5. 5. Retorik i valduellerna : En jämförande undersökning av Socialdemokraternas och Moderaternas retoriska tekniker 1991, 1998 och 2014

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Ekman; [2015]
  Nyckelord :retorik; politisk retorik; stilfigurer; argumentationsmedel; Socialdemokraterna; Moderaterna;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att granska och jämföra retoriken hos Socialdemokraterna och Moderaterna i de avslutande anförandena i de sista valduellerna mellan partierna vid tre tillfällen: 1991, 1998 och 2014. Utifrån metoder för retorikanalys undersöks partiledarnas användning av stilfigurer och hur de varierar talhandlingar samt deras användning av de tre argumentationsmedlen ethos, pathos och logos. LÄS MER