Sökning: "argumentationsteori"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet argumentationsteori.

 1. 1. New Public Management och äldreomsorgen En diskursanalys av hur politiker motiverar och förklarar beslutet att förändra organiseringen av äldreomsorgen i två skånska kommuner.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Lönnqvist; Nejra Haracic; [2021]
  Nyckelord :New Public Management; diskursanalys; äldreomsorgen; argumentationsteori; kommun; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen skildrar diskursen kring äldreomsorgen i två Skånska kommuner som vill eller har återgått från New Public Management (NPM) till kommunal styrning. Genom en argumentationsanalys kommer två debattartiklar att användas i syfte att kategorisera argumenten genom en politisk diskursanalys. LÄS MER

 2. 2. Indikatorer på forskningens inverkan på samhället genom Twitter-interaktioner : En forskares guide till spridningspraxis

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Antonella Foderaro; [2020]
  Nyckelord :forskning spridningspraxis; argumentationsteori; Twitterkonversation; forskningens inverkan;

  Sammanfattning : Research is usually evaluated through its in-put, output and impact. While the latter is very expensive in terms of time (a paper or patent publication can take years to be published), it can easily be measured through journals metrics, citations, grants, and conference presentations. LÄS MER

 3. 3. Djurrättsorganisationers argumentation : En jämförande analys av argumentationsstrategier i texter från två djurrättsorganisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Julia Hjertquist; [2019]
  Nyckelord :argumentation; språklig legitimering; djurrättsorganisationer;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka två svenska djurrättsorganisationers argumentation mot konsumtion av animaliska produkter. Materialet utgörs av 6 texter från Djurens Rätt och Djurrättsalliansen. Texterna handlar om tre olika djurslag: grisar, kycklingar och fiskar. LÄS MER

 4. 4. Audentio: En väg till talarstolen för de som vågar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Hanna K. E. Johansson; [2011]
  Nyckelord :progression; kroppsspråk; kbt; kognitiv beteendeterapi; hermeneutik; kursupplägg; retorikkonsult; kursledare; våga tala-kurs; imitatio; topikläran; topoi; topos; topiker; topik; copia; intellectio; inventio; partesläran; partesmodellen; scenskräck; nervositet; talarträning; talängslan; våga tala; retorik; audentio; relativism; konsten att överväga; fallasier; argumentationsteori; konsten att lyssna; självbild; Social Sciences;

  Sammanfattning : Samtidigt som den retoriska medvetenheten ställer oerhört höga krav på retorn saknas det i partesmodellen ett moment som uttryckligen behandlar hur talaren mentalt kan förbereda sig för att våga. Utifrån två våga tala-kursledares erfarenheter och med förankring i bland annat retorikvetenskaplig teori diskuteras hur retorisk copia kan vara användbar för att hantera talängslan. LÄS MER

 5. 5. ”Andra sidan” : Stadsplaneringshistoria i efterkrigstidens Laholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Johan Jönsson; [2010]
  Nyckelord :Laholm; Lagan; Köpingelandet; bebyggelse; exploatering;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar den debatt som funnits i efterkrigstidens Laholm kring att bebygga Köpingelandet eller ej. Laholm är bebyggt på Lagans sydsida, nordsidan är fri från bebyggelse. Det finns de som anser att nordsidan bör bebyggas och de som anser att den bör hållas fri från sådan. LÄS MER