Sökning: "argumenterande text engelska"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden argumenterande text engelska.

 1. 1. Att översätta värdeord i argumenterande text : svårigheten att balansera information och argumentation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Engelska; Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Emily Eriksson; [2015]
  Nyckelord :funktionell strategi; tortyr; abdominal slaps; walling; dubious; effective; claim; informerande text; argumenterande text; värdeord; Amnesty; översättning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Detta magisterarbete bygger på en översättning av Amnesty Internationals “briefing paper” angående vissa europeiska länders samarbete med CIA. Texten är publicerad på Amnestys internationella webbplats och översätts för att kunna publiceras på Amnestys svenska webbplats. LÄS MER

 2. 2. Good news to the poor. Om översättning av intertextuella drag i en kampanjtext för Fairtrade

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen; Lunds universitet/Engelska

  Författare :Maria Nilsson; [2011]
  Nyckelord :kampanjtext; översättning; argumenterande text; intertextualitet; kritisk diskursanalys; Fairtrade; Rättvis handel; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER