Sökning: "argumenterande texter"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden argumenterande texter.

 1. 1. Vilka faktorer kan bidra till läsmotivation hos grundskoleelever?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fatime Murati; Marigona Muslija; Soran Hassan; Ann-Christin Ledin; [2022]
  Nyckelord :Läsmotivation; faktorer; grundskolan; mellanstadiet;

  Sammanfattning : I vårt samhälle har behovet av att kunna tillgodose sig text ökat drastiskt i och med globaliseringen och den växande teknologin. Mot ovanstående har skolan och utbildningen ökat sina krav på hur elever idag ska kunna möta och hantera en allt större genre av texter som skönlitterär, fakta, beskrivande, argumenterande, utredande och så vidare. LÄS MER

 2. 2. Jämförande analys av argumenterande texter i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Aliaksandra Rybachkina; [2022]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; argumenterande texter; nationella prov; argumentanalys;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka om gymnasielevernas argumenterande texter följer en typisk struktur för argumentation och om det finns skillnader i texterna mellan elever som läser svenska som andraspråk 1 och svenska 1 på gymnasiet. Undersökningen görs genom argumentanalys och analys av textmönster utifrån en handbok som riktmärke. LÄS MER

 3. 3. Konnektivbindning i gymnasiets elevtexter : En jämförelse av åren 2002 och 2012

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Jorunn Nilsson; [2022]
  Nyckelord :konnektiver; konnektivbindning; satskonnektion; elevtexter; Svenska B;

  Sammanfattning : Konnektiver som men och eftersom är explicita kohesionsmarkörer och därmed viktiga verktyg för att synliggöra hur enskilda meningar är tänkta att hänga samman som en text. Syftet med denna uppsats är att jämföra hur konnektiver används i 40 elevtexter från de nationella proven i Svenska B åren 2002 och 2012. LÄS MER

 4. 4. En bro över skrivglappet? En interventionsstudie om integrerad grammatikundervisnings effekter på gymnasieelevers argumenterande texter och metaspråkliga förmåga

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Magdalena Mikmar; [2021-06-10]
  Nyckelord :grammatikdidaktik; grammatik; argumenterande text; skrivutveckling; skrivförmåga; metaspråk;

  Sammanfattning : Debatten om ungas sjunkande skrivförmåga lyftes åter när Sveriges Utbildningsradio släppte dokumentären Skrivglappet (2020). Flera anledningar till den bristande skrivförmågan diskuteras i dokumentären men grammatikundervisningen, som många gånger motiveras med att främja skrivutveckling, lämnas obenämnd. LÄS MER

 5. 5. Språkliga skillnader i texter i olika betygssteg. : Textanalys av elevtexter i nationella provet för årskurs 9 från 2014 i svenska och svenska som andraspråk.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Krage; [2021]
  Nyckelord :Elevtextanalys; svenska och svenska som andraspråk; systemisk funktionell grammatik; grammatiska metaforer; processer;

  Sammanfattning : Sammanfattning I den här studien analyseras 40 texter i svenska och svenska som andraspråk åk.9 från NP 2013/2014. Syftet är att identifiera vilka språkliga skillnader som finns i de olika betygsstegen och om möjligt koppla dessa till vardagsspråk och kunskapsspråk. LÄS MER