Sökning: "aristoteles kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden aristoteles kunskap.

 1. 1. Musikframförandets magiska rum : Ett rum för handling tillsammans bortom vardaglig verklighet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Harald Björk; [2019]
  Nyckelord :Musical performance; listening act; play; creativity; phronesis; practical knowledge; sensory experience; Musikframförande; artisteri; lek; kvalitet; kreativitet; fronesis; kollektiv fronesis; praktisk kunskap; sinnlig erfarenhet;

  Sammanfattning : By using the scientific essay and modern hermeneutic understanding as method the essay Musical performance, a space of magic examines the mental and physical room for musical performance. The focus is, as the title reveals, the sense of a higher state of interconnection which can occur between the performing artist and audience. LÄS MER

 2. 2. Att vara chef i välfärden : om praktisk kunskap och reflektion

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Inga-Lill Felizia; [2019]
  Nyckelord :Manager; leadership; social welfare services; practical knowledge; wisdom; understanding; individual responsibility; reflection; development.; Chefsroll; ledarskap; social välfärd; praktisk kunskap; omdöme; förståelse; pesonligt ansvar reflektion; utveckling.;

  Sammanfattning : This essay has the form of a scientific essay. It explores and reflects on the practical knowledge and the importance of reflection for managers in the social welfare. The starting point is stories from my own experience of various managerial assignments, which are discussed and tested with theories about different kind of knowledge. LÄS MER

 3. 3. När mallar brister : Ett möte mellan teori och praktik på biblioteket

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Britt Löfdahl; [2018]
  Nyckelord :practical knowledge; phronesis; public libraries; library adviser; the relation between theory and practice; quantitative measuring; dialogue; gaps; praktisk kunskap; fronesis; folkbibliotek; utvecklingsledare; relationen teori-praktik; kvantitativt mätande; dialog; mellanrum;

  Sammanfattning : In this scientific essay I explore my profession as a library adviser within the public library sector. The focus in my exploration is on the relation between theory and practice and how this relation is carried to the extreme in a situation where the theory consists of quantitative measuring. LÄS MER

 4. 4. Hemtjänstpersonalens upplevelser kring äldre och deras alkoholkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Christel Hellström; Maria Reimer; [2018]
  Nyckelord :abuse; alcohol problems; elderly; elderly with alcohol problems; home care staff; knowledge; äldre; äldre med alkoholproblem; missbruk; kunskap; handlingsutrymme inom vård och omsorg; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : Intentionen med denna studie har varit att genom en kvalitativ metod undersöka huruvida personer som arbetar inom hemtjänsten i Malmö stad upplever och uppfattar mötet med äldre där det uppkommer problem för personalen i deras arbete på grund av att den äldre har konsumerat alkohol. Detta genom att intervjua åtta hemtjänstpersonal angående deras förutsättningar att leva upp till lagen och den nationella och den lokala värdegrunden i Malmö stad. LÄS MER

 5. 5. Barn som utpekas som syndabockar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Aneta Gwiazdowska; [2018]
  Nyckelord :norms; discourses; duty ethics; virtues; Aristotle; normer; diskurser; pliktetik; dygdetik; Aristoteles;

  Sammanfattning : Syftet med den här essän är att undersöka vilka normer och diskurser som råder på min förskola och vidare hur de bidrar till att skapa olika konstruktioner av barn utifrån ett diskursperspektiv. Sedermera vill jag undersöka orsaker till mina egna och mina kollegors handlingsmönster samt vilka handlingsmöjligheter som finns i de uppkomna situationerna utifrån ett pliktetiskt och ett dygdetiskt perspektiv. LÄS MER