Sökning: "aristoteles pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden aristoteles pedagogik.

 1. 1. Närvaro i skolan är något mer än en ✔ i protokollet : En lärares sikte på praktisk kunskap i estetiska  kunskapsdimensioner

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Marie Umerkajeff; [2017]
  Nyckelord :practical knowledge; drama teacher; drama education; drama; theatre practice; alienation; aesthetic; artistic; pedagogy; didactics; teaching; mimesis; praktisk kunskap; dramapedagogik; dramautbildning; drama; teaterpraktik; alienation; förfrämlingande; estetisk; konstnärlig; pedagogik; didaktik; undervisning; mimesis;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt anslag skrivet ur en dramalärares synvinkel om praktisk kunskap inom estetiska ämnen på gymnasiet. Metoden kallas ”Södertörns-modellen”, en professionell induktiv metod baserad på en fenomenologisk introspektion som hänvisas till som handlingssituationen. LÄS MER

 2. 2. Kejsarens nya kläder: En kritisk granskning av fronesisk metod som komplement i forsknings- och arbetslivs-relaterade organisatoriska sammanhang.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Rosanna Ljungren; [2016]
  Nyckelord :Organisationsteori; fronesis; kunskap; kontextualism; makt; kognitivism; konstruktivism; praktisk klokhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats argumenterar för att organisationer och arbetsliv sedan 1950-talet präglats av en dikomisering mellan två perspektiv: kognitivism och konstruktivism. Ingetdera av dessa når enligt uppsatsen upp till förväntningarna om en hållbar teori och praktik. LÄS MER

 3. 3. "Jag ser dig och jag bryr mig om dig" : En fenomenologisk studie av förskollärares omsorgskunskaper vid lämningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sophie Almlöf; Mari Thongsong; [2015]
  Nyckelord :Preschool; preschool teacher; profession; knowledge; daily drop-off; care; ethics of care; Förskola; förskollärare; profession; kunskap; lämning; omsorg; omsorgsetik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att söka kunskap om omsorg genom att prata med förskollärare om lämningssituationer. Vi kartlägger, utforskar och fördjupar deras omsorgskunskap, var den kommer ifrån och var de placerar den i förskollärarprofessionen. LÄS MER

 4. 4. Estetiska uttrycksformer : En undersökning om förekomsten av estetiska uttrycksformer i svensklärares undervisningsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Svensson; [2014]
  Nyckelord :Estetiska uttrycksmedel; svenskämnet; undervisningsmaterial; textanalys;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka förekomsten av estetiska uttrycksformer i ett urval av svensklärares undervisningsmaterial. Syftet är också att se i hur stor utsträckning som det estetiska förekommer i relation till det som i uppsatsen benämns som det icke-estetiska, och vidare vill uppsatsen också undersöka hur det estetiska skrivs fram och vilket värde det ges. LÄS MER

 5. 5. Pysselhoran

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Gunilla Hummelgård; [2007]
  Nyckelord :Levande verkstad; skapande pedagogik; Aristoteles; främmande; berättelse;

  Sammanfattning : I min yrkesverksamhet som Levande verkstadpedagog behöver jag ofta förklara vad det är jag arbetar med eftersom min yrkesgrupp inte är så känd. Då jag behöver samarbeta och samverka med olika yrkesgrupper är jag beroende av deras medverkan för att det jag vill uppnå med verksamheten inte skall motverkas. LÄS MER