Sökning: "aritmetisk enhet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden aritmetisk enhet.

  1. 1. A Design Study of an Arithmetic Unit for Finite Fields

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

    Författare :Ivar Tångring; [2003]
    Nyckelord :Datorteknik; ändliga kroppar; polynombas; aritmetik; aritmetisk enhet; ALU; systolisk; multiplikation; invertering; Datorteknik;

    Sammanfattning : This thesis investigates how systolic architectures can be used in the implementation of an arithmetic unit for small finite fields of characteristic two with polynomial basis representation. Systolic architectures provide very high performance but also consume a lot of chip area. LÄS MER