Sökning: "arkeologi"

Visar resultat 1 - 5 av 1235 uppsatser innehållade ordet arkeologi.

 1. 1. Gropar i sten - Arkeologi och folklore kring estniska skålgropsstenar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Pirso; [2023-01-25]
  Nyckelord :Cup-marked stones; Estonian Folklore; Estonian Archaeology; Ohvrikivi; Hiis; Kultusekivi; Ukukivi; Estonian history; Sacrificial stones; Cupmarks; Petroglyphs;

  Sammanfattning : The country of Estonia holds over 1800 known cup-marked stones, but their origin is clouded in mystery and even more questions. There is no way to accurately date these ancient monuments as of today, but there are different patterns to explore connected to other archaeological monuments, geographical scatter and folklore. LÄS MER

 2. 2. Att förändra och förgöra. En undersökning om relationen mellan arkeologin och det samiska kulturarvet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lovisa Snygg; [2023-01-24]
  Nyckelord :Cultural heritage; Colonialism; Postcolonialism; Sámi; Sápmi; Arkeologi; museologi; Samiskt kulturarv;

  Sammanfattning : To change and dismantle: the relationship between archaeology and Sámi culture. This paper will discuss the power archaeology holds over the history written about a cultural heritage. The purpose of the essay is to highlight the subordinate role of Sámi culture in Swedish society. LÄS MER

 3. 3. Barn och vapen : En litteraturstudie av unga i vikingatida vapengravar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Felix Wigström; [2023]
  Nyckelord :Viking Age; children; weapon graves; archaeology; Vikingatid; barn; vapengravar; arkeologi;

  Sammanfattning : Vapengravar associeras vanligtvis med att de innehåller vuxna män, möjligen en krigare. Detta gör barn i vapengravar till ett undantag från denna norm och något problematiskt i denna gravkontext, ett hinder för arkeologer att handskas med då gravarna ifrågasätter tidigare normer och tolkningar av vapengravar. LÄS MER

 4. 4. Flintdolken - ett manligt prestigeföremål? : En studie av Skånska flatmarksgravar under senneolitikum

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Arkeologi

  Författare :André Bergvall Kristiansson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Late Neolithic period in Sweden is by many archaeologists associated with an increase of aggression in society, hierarchical chiefdoms, and prestige objects. Above all, the flint-dagger is considered not only to be an object of high status, but also an object exclusively used by and buried with males. LÄS MER

 5. 5. Främmande brons i nord : Användningen deponeringen och importen av Hallstattsvärd i Sverige under den yngre bronsåldern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Anderling Alvin; [2023]
  Nyckelord :Hallstatt swords; Scandinavia; Late Bronze Age; Bronze Swords; Sword deposition; Sword production; Hallstattsvärd; Skandinavien; Yngre Bronsålder; Bronssvärd; Svärddeponering; Svärdproduktion;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats täcker användningen, deponeringen och handeln av Hallstattsvärd i Sverige under den yngre bronsåldern. Mycket har sagts om fynden, spridning och användning av svärden som hittats inom Hallstattkulturens geografiska gränser men jämförelsevis har lite skrivits om den rika samlingen av Hallstattsvärd som hittats i Sydskandinavien. LÄS MER