Sökning: "arkeologi"

Visar resultat 1 - 5 av 984 uppsatser innehållade ordet arkeologi.

 1. 1. ATT KRITA ELLER INTE KRITA – DET ÄR FRÅGAN En undersökning kring kritning av hällristningar i Tanum, Brastad och Lundby med fokus på bevarandeproblematik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Kvarfordt; [2021-07-16]
  Nyckelord :UNESCO; världsarv; arkeologi; skydd; in-situ; immobilt kulturarv;

  Sammanfattning : Based on the results obtained from this study, no traces of chalk can be seen with the naked eye or through chemical analyzes of samples from rock carving premises that were chalked at least 4 years ago. Chalk consists mainly of calcium carbonate (CaCO3) and/or calcium sulphate dihydrate (CaSO42H2O), these can be extracted from the soil or produced by chemical means. LÄS MER

 2. 2. Manifesterad grupptillhörighet i gotländska gravar? : Intersektionell tolkning av vikingatidens gotländska smyckesuppsättningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Emilia Theidz; [2021]
  Nyckelord :Viking Age; jewelry; costumes; Gotland; graves; burials; intersectional; Vikingatid; smycken; dräktskick; Gotland; gravar; gravfält; intersektionell;

  Sammanfattning : The thesis aim is to discuss the Gotlandic jewelry constellations and the difference in the jewelry assemblies between five Viking Age burial grounds on the island from an intersectional perspective. Differences or alikeness between the burial grounds are meant to highlight or decline a possible group dynamic on the island where different subgroups could be detected in an overall Gotlandic group. LÄS MER

 3. 3. Massgravar : En metodstudie med utgångspunkt i osteoarkeologi och rättsmedicin.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Linda Sjögren; [2021]
  Nyckelord :Mass graves; osteological analysis; methodology; comingled remains; archaeology; forensic anthropology; Massgrav; osteologi; metodologi; beblandade kvarlevor; arkeologi; forensisk antropologi;

  Sammanfattning : This essay focuses on how the osteological analysis is carried out in studies of different types of mass graves. The analysis is based on 20 studies of different types of mass graves. LÄS MER

 4. 4. Olika men ändå lika. En jämförelsestudie av konstruktioner, gravgods och ritualer mellan svenska och kontinentaleuropeiska kammargravar under folkvandringstiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Markus Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :gravskick; folkvandringstiden; folkvandringstid; kammargrav; kammargravar; reihengräber; Sverige; Europa; 400-tal; 300-tal; 500-tal; järnålder; järnåldern; äldre järnålder; romersk järnålder; yngre romersk järnålder; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to compare Migration Period chamber tombs from Central and Western Europe with Migration Period chamber tombs from Sweden, with a specific focus on the constructions, grave goods and traceable rituals in each respective geographical area’s tombs. This comparative study also features three examples of Swedish chamber tombs, located in Högom, Lilla Jored and Lilla Sylta, which are discussed in comparison with the continental chamber tombs, as well as the general view on Swedish chamber tombs. LÄS MER

 5. 5. Skrytsamma runstenar från Uppland : Komparativ analys av uppländska runstenar med koppling till användandet av dagens sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :April Caarph; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how economic and social status is demonstrated on a number of runestones that were erected sometime during the Viking Age and the early Middle Ages in Uppsala Province and how these factors can be linked to today's use of social media. The aspect of the differences and similarities between the erection of the runestones and the present use of social media is also discussed. LÄS MER