Sökning: "arketyper"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet arketyper.

 1. 1. Delivering sustainable energy transition : A techno-economic analysis on households, businesses and communities of the Keweenaw Peninsula

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Francesca Longobardi; Filippo Padovani; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Energy security understood as the practice by which risks associated with interruptions to the energy supply are low, represents one of the main objectives of energy policies in many countries. In this context, Keweenaw County or Michigan's northernmost County is placed as locked in an unreliable, unsustainable and particularly wasteful energy system. LÄS MER

 2. 2. FUNDAMENTALISM UTIFRÅN ETT JUNGIANSKT PERSPEKTIV : En analys av den fundamentalistiska pastorn Steven L. Anderson utifrån det jungianska perspektivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Caroline Hajo; Vanessa Cruz; [2020]
  Nyckelord :analys; arketyper; fundamentalism; individuationsprocessen; Jung; kristna; numinosum; psykologi; skuggprojicering.;

  Sammanfattning : There is a development of religious consciousness in nowadays modern societies, that seeks the divine on the individual internal plane, gradually getting rid of dogmas and traditions. This incites a strong opposition reaction on the part of fundamentalists, defenders of the traditional, so they see themselves as divine while seeing people outside congregation as profane. LÄS MER

 3. 3. Spelartypers påverkan på beslutsfattande av valbara belöningar : Baserat på BrainHex-modellen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :William Clifford; [2019]
  Nyckelord :Speldesign; Personlighetstyper; MBTI;

  Sammanfattning : Denna undersökning ställer spelarketypsmodellen BrainHex under samma kritik som dess grundmodell MBTI (Myers-Briggs type indicator 1962). Kritiken är främst att människan är för komplex för att kategoriseras i dikotomiska grupper samt att kategorin de tilldelas anses vara absolut och inte en preferens. LÄS MER

 4. 4. Skräckens arkitektur. En analys av det hemsökta huset i Hin Ondes hus (1853) och Hemmet (2017)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Daria Buson; [2019]
  Nyckelord :Mats Strandberg; Aurora Ljungstedt; Edgar Allan Poe; hemsökt hus; Freud; det kusliga; Jung; arketyper; Skuggan; Vidler; arkitektur; skräcklitteratur; skräck; horror; horror literature; haunted house; the uncanny; architecture; the Shadow; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Ett uråldrigt hus med murkna tegelstenar som är täckta med mossa träder fram ur mörkret. Murgrönan sträcker sig över fasaden och döljer de tomma fönstren. Ett litet torn med spetsiga spiror höjer sig över taket och bryter byggnadens redan bristande proportioner. LÄS MER

 5. 5. Allegori i karaktärsdesign: Ondskans visuella kommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jonatan Kilefors; [2019]
  Nyckelord :Visuell Kommunikation; Karaktärsdesign; Arketyper; Karikatyr; Animation; Adventure Time; The Lich; Skuggan; Jungiansk Psykologi; Strukturalism; Semiotik; Ondska; Antagonist; Cartoon Network; Allegori; Psykologi;

  Sammanfattning : Utifrån en bakgrund i karikatyrens principer, utforskas idén om karaktärsdesign och hur ondska som en allegori kommuniceras i dess visuella attribut. I huvudsak studeras den animerade tv-serien Adventure Times antagonist - The Lich. LÄS MER