Sökning: "arkitektur ritningar"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden arkitektur ritningar.

 1. 1. Hälsofrämjande Arkitektur: Rummets inverkan på patientens välmående

  M1-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Gabriel Cankalp; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Under min tid som arkitektstudent har jag lärt mig att arkitektur handlar om att arbeta med representationer; hur en fysisk form gestaltas med en inneboende kommunikationsförmåga. Arkitektur verkar genom den mänskliga perception av ett observerat fenomen, inom den sfär där människan relaterar till den fysiska formen. LÄS MER

 2. 2. Timmerbyggnader i Östergötland, "Dasein Nyborg, Spellinge"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Samuel Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :Timmer Knuttimmer Östergötland Spellinge Västra Harg Nyborg Torp Pharaos torp Strömkullen;

  Sammanfattning : Jag har studerat lokala timmertraditioner i Östergötland. Några byggnader härstammar från 1700 talet och är flyttade till platsen på 1940 talet.Jag har mätt upp på platsen och dokumenterat i ritningar. Jag har sedan lagt till tre nya byggnader som skapar ett gårdsrum tillsammans med de gamla. LÄS MER

 3. 3. En miljöpsykologisk studie av Tärnsjö Folkets Hus och det offentliga rummet : Hur kan jag med nya element, förändra rummets tempon för att stödja ny rumslig funktion?

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Annsofi Gråmunke; [2020]
  Nyckelord :Miljöpsykologi; Arkitekturpsykologi; Offentliga rum; Folkets Hus; Inredningsarkitektur; Människa och arkitektur; Fenomenologi; Upplevelseanalys;

  Sammanfattning : Det här är mitt kandidatexamensprojekt i Inredningsarkitektur och möbeldesign, framlagt under vårterminen 2020 på Konstfack. Projektet är en undersökning av hur en omgestaltning  av ett rum (Tärnsjö Folkets Hus), skulle kunna göras med hjälp av upplevelseanalys. LÄS MER

 4. 4. Konstruktörers och entreprenörers behov och utmaningar för ökad BIM-användning inom byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Emma Lööv; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Just nu sker en digitalisering som vissa kallar den fjärde industriella revolutionen. Den syftar till att industrier kan bli uppkopplade genom sakernas internet. Det här arbetet studerar en liten del av byggsektorns möjlighet till digitalisering i form av tredimensionella modeller som bygghandlingar. LÄS MER

 5. 5. Utbyggnad av Gröna Lund : Ett förslag till utformning av Skeppsholmsviken 6

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Anna Ekman; Soulin Molla Omar; [2019]
  Nyckelord :Amusement park; Architecture; Café; Culture; Dock; Gröna Lund; Park; Piling; Restaurant; Sustainability; Arkitektur; Brygga; Café; Gröna Lund; Hållbarhet; Kulturmiljö; Nöjesfält; Pålning; Restaurang; Tivoli;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka och gestalta utbyggnaden av Gröna Lund inom fastigheten Skeppsholmsviken 6 med hänsyn till funktion, upplevelse, kulturhistoriska värden, hållbarhet och allmänhetens intressen. Metod: Intervjuer genomfördes med personer som har varit inblandade i det pågående planarbetet och en enkätundersökning har delats på sociala medier för att ta reda på allmänhetens synpunkter och önskemål kring utbyggnaden. LÄS MER