Sökning: "arkitektur teater"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden arkitektur teater.

 1. 1. Lärocenter - publikt och privat

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Isak Boardman; [2018]
  Nyckelord :Slakthusområdet; lärocenter; kulturhus; gynmasium; stadsbyggnad;

  Sammanfattning : Utformandet av programmet kring ett nytt lärocentret vid Slakthusområdet har tagit sitt avstamp i ett ställningstagande kring vad ett lärocenter kan vara. I detta projekt har har avskildhet för studier prioriterats, som en mer klassisk tolkning av studiemiljö, samtidigt som behovet av en kulturell och transparent mötesplats beaktats. LÄS MER

 2. 2. Den fjärde väggen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Amanda Romedahl Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Historieberättande; Narrativ; Artificiella världar; Teater; Kallocain; Karin Boye; Fiktion;

  Sammanfattning : Ett försök att berätta en historia med hjälp av arkitektens verktyg. Projektet är en undersökning av vilken roll historieberättande kan ha inom arkitektur. Arbetet kan ses som en övning i att arbeta med arkitektur utifrån en historia. LÄS MER

 3. 3. De Oförutsedda Alliansernas Teater

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Mimmi Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Statue of Liberty might seem likea complicated woman at first glance.But her metallic, sculptural shell issupported by a quite conventional truss-system on the inside.   This “unforeseen affiliation” of buildingelements is a marriage between theorthogonal and the curved, the structuraland the artistic. LÄS MER

 4. 4. Landskapsarkitektur och scenkonst : en undersökning av gränsland och ämnesöverskridande interaktioner

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Björkman Jones; [2017]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; scenkonst; gränsland; ämnesöverskridande; interaktioner; koreografi; scendesign; scenografi; designprocess; designhandling; plats; platsspecificitet;

  Sammanfattning : I landskapsarkitektens arbete är konstnärliga gränsland ständigt närvarande. I arbetet undersöks interaktioner mellan landskapsarkitektur och scenkonst specifikt. LÄS MER

 5. 5. Kulturstråket

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hans Tang; [2017]
  Nyckelord :Culture; school; cultural school; cultural highway; architecture; activity; children; youth; music; dance; theater; Kultur; skola; kulturskola; kulturstråk; arkitektur; aktivitet; barn; ungdomar; musik; dans; teater; bild; konst; Älvsjö;

  Sammanfattning : Älvsjö är stark trafikknytpunkt med goda pendeltåg- och bussförbindelser och en målpunkt för alla besökare till populära Stockholmsmässan. En Kulturskola i Älvsjö skulle förstärka och utveckla platsen ytterligare som en mötesplats och koppla ihop Älvsjö centrum, Älvsjö station med Stockholmsmässan. LÄS MER