Sökning: "arkitektur"

Visar resultat 1 - 5 av 3021 uppsatser innehållade ordet arkitektur.

 1. 1. FAKTORER SOM PÅVERKAR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET I FÖRSKOLAN

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Cecilia Hansson; [2021-02-17]
  Nyckelord :lärande; kommunikation; organisation; ledarskap; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka och skapa en större förståelse för rektors/förskollärares/ barnskötarnas erfarenheter av ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. I fokus är vad som har genomförts i praktiken, vilka utmaningar och möjligheter de verksamma möter samt vilket stöd de har i det kollegiala arbetet samt av gällande styrdokument i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Vinsta Refurbished

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Erik Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Reuse; industrial site; apartment conversion; urban planning; Vällingby; Vinsta; Johannelund; mixed-use;

  Sammanfattning : The planning office in Stockholm is currently working on a new mixed-use master plan for the rundown industrial site in Vinsta, Stockholm. Looking at how similar developments are executed, there is reason to believe that a large part of the building stock will be demolished. LÄS MER

 3. 3. Making Sydhavnen Meet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Alessia Col; [2021]
  Nyckelord :urban design; architecture; social interaction; affordance; territories; public space; sustainability; Copenhagen; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Social interaction is a basic human need that contributes to society by allowing individuals to compare and exchange opinions and perspectives, bridging the gap between different groups. The primary setting for this exchange is what we define as public space. LÄS MER

 4. 4. Quantum Portfolio Optimization : a Multi-Level Perspective Study of the Swedish Fund Management Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Olle Malmberg; Joakim Wellenstam; [2021]
  Nyckelord :Quantum computers; portfolio optimization; multi-level perspective; technological transition; finance; socio-technical; Kvantdatorer; portföljoptimering; multi-level perspective; teknisk omvandling; finans; socio-teknisk;

  Sammanfattning : In recent years, quantum computers have achieved new levels of sophistication and are by some estimates only a few years from being used in production. A growing body of literature points toward their potential uses within various industries, with the finance industry identified as exceptionally full of prospective applications. LÄS MER

 5. 5. Agritektur : Arkitektoniska kvaliteter hos lantbruksbyggnader i Södermanland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rebecka Hylander; [2021]
  Nyckelord :Architecture; Agritecture; Agricultural buildings; Architectural qualities; Agriculture; Farm buildings; Farm centre; Arkitektur; Agritektur; Arkitektoniska kvaliteter; lantbruksbyggnader; jordbruksbyggnader; jordbrukets byggnader; lantbruk; gårdscentra;

  Sammanfattning : Lantbruksbyggnader sätter stor prägel på den svenska landsbygden och utseendet på de äldre lantbruksbyggnaderna uppskattas av många, men vad är det som utmärker dessa byggnaderna? Syftet med denna undersökning är att identifiera vilka arkitektoniska kvaliteter som utmärker äldre lantbruksbyggnader med avgränsning till Södermanland. Denna kunskap ska sedan omsättas i ett gestaltningsförslag på ett litet gårdscentra i Södermanland för att ge exempel på hur de arkitektoniska kvaliteterna kan nyttjas och framhävas för att skapa attraktiva lantbruksbyggnader som bygger vidare på traditionen. LÄS MER