Sökning: "arkitekturforskning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet arkitekturforskning.

 1. 1. Arkitekturpolitik : förslag till nytt innehåll i en nationell arkitekturpolitik

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecca Norberg; [2015]
  Nyckelord :arkitekturpolitik; arkitektur; politik; landskapsarkitektur; livskvalitet; arkitekturforskning; social hållbarhet;

  Sammanfattning : I Sverige har vi ett arkitekturpolitiskt dokument vid namn ’Framtidsformer’. I ’Framtidsformer’ lyfts att arkitektur är viktigt och att arkitektur är politiskt. LÄS MER

 2. 2. 3D och kommunal fysisk planering

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Jonas Alborn; [2012]
  Nyckelord :3D; förståelse; åskådlig planredovisning; detaljplanering; kommunikation;

  Sammanfattning : På senare år har tekniker för 3D-visualisering fått ett allt mer utbrett användande inom kommunal fysisk planering. Detta, plus att jag själv använder tekniken i mitt dagliga arbete som planarkitekt, väckte frågor kring skälet till införandet av tekniken, vilka beslut och förväntningar som legat till grund för införandet och vilket forskningsstöd tekniken har, vad gäller visualisering, tydlighet och kommunicerbarhet i planarbetet. LÄS MER

 3. 3. Stadsform : om stadens typo-morfologiska utveckling och ­debatten om dagens och framtidens stadsformer

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :David Lindqvist; [2010]
  Nyckelord :stadsform; planideal; debatt; stadsbyggnadstrender; stadsmorfologi; planeringshistoria; stadsplaneutveckling; plantyper; stadsbyggnadsteoretiker;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att analysera hur olika stadsplaneideal direkt eller underförstått framhävs i svensk stadsplaneringsdebatt och stadsbyggande samt att undersöka vilka planideal som förespråkas. Den svenska stadsplaneringsdebatten har analyserats utifrån ett urval av artiklar ifrån de tio senaste årens nummer av tidsskrifterna Arkitekten, Arkitektur, Plan och Nordisk arkitekturforskning, vilka kan sägas utgöra den huvudsakliga arenan för den fackmässiga stadsbyggnads- och planeringsdebatten i Sverige. LÄS MER