Sökning: "arkiv"

Visar resultat 1 - 5 av 480 uppsatser innehållade ordet arkiv.

 1. 1. “A ROOM FOR OUR OWN”. Queer memories and feelings in the archival practices of Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (Archive and Library of the Queer Movement) in Gothenburg/Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Camila Borges Freitas; [2019-07-08]
  Nyckelord :Archive; Queer Theory; Memory; Queer Counterarchive;

  Sammanfattning : This thesis departs from the case study of the Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB) [In English: Archive and Library of the Queer Movement], located in Gothenburg/Sweden, to discuss how queer memories and feelings are embedded in queer archives. It focuses in some of QRAB’s practices, such as: the structure and organization of the archive, the membership, the processes of collection and cataloguing of materials, the external activities, and the relationship with the public and other organizations. LÄS MER

 2. 2. Makten att beskriva. Ett kritiskt perspektiv på metadata i multimediala arkiv.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Torun Odlöw; [2019-07-05]
  Nyckelord :metadatapraktik; multimediala arkiv; omsorgsetik; användarcentrering;

  Sammanfattning : The study examines the knowledge produced by three cultural heritage resources through their respective metadata practices. It is performed with a critical perspective on descriptive metadata in multimedia, digital resources for cultural heritage. LÄS MER

 3. 3. Open Access & hållbar utveckling. : Open Access, varför kostar det? Hållbar utveckling, vem betalar?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Melanie Osorio; [2019]
  Nyckelord :Vetenskaplig publicering; Open Access; parallellpublicering; öppna arkiv; Impact factor; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : This study discusses Open Access and scientific publication. That is, open access to scientific information via the internet. A network-based tool that can help enable and distribute published research globally. Research is considered a resource that should be free of restrictions such as copyright barriers or agreements among publishers. LÄS MER

 4. 4. Avdelning nr 22 i Stripa Gruva : En studie om den fackliga organisationens arbete under 1917

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Evelina Persson; [2019]
  Nyckelord :Fackförbund; Stripa gruva; Stripa; LO; SAC; Gruvindustrin; 1917;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att studera de frågor och punkter som togs upp under avdelning nr. 22:s fackliga möte och se om och hur de reflekterats av de konflikter som fanns både i världen och i Sverige under 1917. LÄS MER

 5. 5. Jehovas vittnen och media : två perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Szente; Jonatan J. Erikson; [2019]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; media; Hallandsposten; svensk media; Vakttornet;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet i religionsvetenskap undersöker hur fyra aktiva medlemmar i Jehovas vittnen i Halland upplever svensk medias skildring av Jehovas vittnen och hur Hallandsposten rapporterar om rörelsen år 2009–2019. I uppsatsen undersöks också hur de intervjuade vittnenas upplevelse av svensk medias porträttering av rörelsen överensstämmer med den rapportering Hallandsposten utfört under åren 2009–2019. LÄS MER