Sökning: "arkiv"

Visar resultat 1 - 5 av 520 uppsatser innehållade ordet arkiv.

 1. 1. "Sparka honom!" : förtroendekriser i ett nytt medielandskap

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Jacob Hede; Malin Brugge Arelund; [2021]
  Nyckelord :Cancel culture; TV4; kändisar; förtroendekris; Social Sciences;

  Sammanfattning : De senaste årens teknologiska utveckling, med sociala medier i spetsen, har stöpt om samtidens medielandskap. En effekt av denna utveckling är att en ny direkthet skapats mellan offentlig person och gemene man. LÄS MER

 2. 2. Exploring Construction of a Company Domain-Specific Knowledge Graph from Financial Texts Using Hybrid Information Extraction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Chun-Heng Jen; [2021]
  Nyckelord :Natural Language Processing; Information Extraction; Named Entity Recognition; Relation Extraction; Knowledge Graph; Naturlig språkbehandling; Informationsextraktion; Namngiven Entitetsigenkänning; Relationsextraktion; Kunskapsgraf;

  Sammanfattning : Companies do not exist in isolation. They are embedded in structural relationships with each other. Mapping a given company’s relationships with other companies in terms of competitors, subsidiaries, suppliers, and customers are key to understanding a company’s major risk factors and opportunities. LÄS MER

 3. 3. Emigranterna från Sunnerbo härad : Emigrationen från Sunnerbo härads socknar under åren 1880-1889.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ronja Bergsjö; [2021]
  Nyckelord :Emigration; push-pull theory; sociological approach.; Utvandringen; emigration; push-pull teorin; sociologiskt betraktelsesätt;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the emigration from Sunnerbo district, whichis located in western Kronoberg county, during the 1880s. The goal is to find out whothe emigrants were and how and where they planned to emigrate. LÄS MER

 4. 4. Vad innebär identifieringskrav vid uttag av enskilda arkiv hos en arkivmyndighet? : Offentlighets- och yttrandefrihetsprincipen kan hotas om undersökande journalister registreras

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Arkivvetenskap

  Författare :Stefan Creutz Holmgren; [2021]
  Nyckelord :Private Archives; Freedom of speech; Investigative Journalism; Enskilda arkiv; offentlighetsprincipen; undersökande journalistik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine if the freedom of information and thus also the freedom of expression in Sweden can be harmed if Swedish archives will start to identity control and register scholars who wants to take part private of archives in public archives. To find an answer, I have looked at the advantages and disadvantages of such registration and control. LÄS MER

 5. 5. Folkdansaren och arkivet : en undersökning av traditionsbärande som kritisk arkivpraktik

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Anna Björk; [2021]
  Nyckelord :expanderat arkivbegrepp; kritisk och pluraliserande arkivteori; folkdansarkiv; kroppen som arkiv; tradering; traditionsbärare; archive; archive theory; body as archive; folk dance; tradition;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate transmission of knowledge as critical archive practice within folk dance, and thereby contribute to updating the concept tradition bearer. The research questions are: What is done in the situation of knowledge transmission where different folk dance bodies understood as archives – both living dancers and bodies in text and image – meet over time and space? How can these situations be understood theoretically and thus contribute to a new, archive oriented, theoretical understanding of the transmission of knowledge and tradition within folk dance? The empirical material consists of phenomenological interviews with three folk dancers who each participated in two workshops created by the author: in one case, the participants encountered archival material such as text, film and photography, in the other a living dancer understood as an archive. LÄS MER