Sökning: "arkiv"

Visar resultat 1 - 5 av 499 uppsatser innehållade ordet arkiv.

 1. 1. Selma och Astrid. : Ordnande och principer för två centrala personarkiv på Kungliga biblioteket 2020.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Ella Ryberg; [2020]
  Nyckelord :Archives; Personal archives; Postmodernism; Author; Humanities; arkiv; personarkiv; postmodernism; författare; humaniora;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is that, from a postmodern archival theoretical perspective, investigate how two personal archives after famous authors Selma Lagerlöf and Astrid Lindgren are arranged, described and presented at KB, the National Library of Sweden. The thesis investigates what constructed image the collections presents, who the supposed user of the archives is, how the collections are accessible and their role as important sources within the humanities research. LÄS MER

 2. 2. Expanding KTH's Canvas ecosystem to support additional automated services : Automating the injection of theses and their metadata into a digital archive

  Kandidat-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS; KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Shayan Fallahian; Konstantinos Zioris; [2020]
  Nyckelord :Canvas; Learning Management System LMS ; DiVA; Headless browser; Puppeteer; Learning tools interoperability LTI ; parsing PDF; Canvas; Lärplattform; DiVA; Headless browser; Puppeteer; Lärverktyg Interoperabilitet; behandla PDF;

  Sammanfattning : Whenever a student submits their final version of their thesis, a series of processes is triggered to finalize and archive the report. These processes are often handled in a less than efficient way which results in excessive manual labor and costs that can be prevent if automated. LÄS MER

 3. 3. Hur vet man att det blir rätt?

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Josefin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Swedish archives; appraisal; regulation; public records; Arkiv; gallring; informationsvärdering; reglering; allmänna handlingar;

  Sammanfattning : Studien undersökte regleringar som vägleder arkivarier Sverige, vilket omfattade intervjuer med åtta olika arkivarier som arbetar för svenska kommuner, regioner och statliga myndigheter. Studiens teoretiska utgångspunkt omfattade Lawrence Lessigs ”pathetic dot theory” med fyra modaliteter (lagar, sociala normer, marknad och arkitektur) som användes vid analysen för att förklara intervjuresultaten. LÄS MER

 4. 4. Ger behandlingen av ortsprismaterialet upphov till ett råtomtmarksvärde?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; markexploatering; fastighetsreglering; fastighetstaxering; ortsprismaterial; råtomtmarksvärde; property formation; property development; reallotment; real estate taxation; real estate comparables; raw land value; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During land surveying operations, the amount of compensation needs to be calculated using the valuation means taken by the land surveyor or appointed appraiser. For this reason, it is important that input parameters are correct. As profit distribution is a pressing concern in relation to real estate regulations, raw land value is sought after. LÄS MER

 5. 5. Dependence of Total Mercury in Superficial Peat With Nutrient Status: Implications for Stability of Peat as an Archive of Hg Deposition

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jacob Smeds; [2020]
  Nyckelord :Peat; mercury; paleoarchive; chronosequence;

  Sammanfattning : .... LÄS MER