Sökning: "arkivteori"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet arkivteori.

 1. 1. Folkdansaren och arkivet : en undersökning av traditionsbärande som kritisk arkivpraktik

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Anna Björk; [2021]
  Nyckelord :expanderat arkivbegrepp; kritisk och pluraliserande arkivteori; folkdansarkiv; kroppen som arkiv; tradering; traditionsbärare; archive; archive theory; body as archive; folk dance; tradition;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate transmission of knowledge as critical archive practice within folk dance, and thereby contribute to updating the concept tradition bearer. The research questions are: What is done in the situation of knowledge transmission where different folk dance bodies understood as archives – both living dancers and bodies in text and image – meet over time and space? How can these situations be understood theoretically and thus contribute to a new, archive oriented, theoretical understanding of the transmission of knowledge and tradition within folk dance? The empirical material consists of phenomenological interviews with three folk dancers who each participated in two workshops created by the author: in one case, the participants encountered archival material such as text, film and photography, in the other a living dancer understood as an archive. LÄS MER

 2. 2. Records continuum i arkivvetenskaplig forskning : Kontinuummodellens och kontinuumidéernas användning i 22 arkivvetenskapliga artiklar publicerade 2005 - 2018

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Rebecka Skoog; [2019]
  Nyckelord :Archival Science; Archival Theory; Records Continuum; Continuum Thinking; Continuum Model; Theoretical Model; Literature Review; Arkivvetenskap; arkivteori; records continuum; kontinuumtänkande; kontinuummodell; teoretisk modell; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : This study examines uses of the records continuum model and related continuum concepts and ideas within the broader field of archival research. By analysing the different ways researchers understand and use the model and related concepts the study aims to contribute new knowledge regarding the records continuum model and its roles in contemporary archival science. LÄS MER

 3. 3. Bevara Rörelse : en fenomenologisk studie av dans och arkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Celine Orman; [2019]
  Nyckelord :ALM; Master’s thesis; archives; archival science; postmodern archive theory; phenomenology; intangible cultural heritage; dance; contemporary dance; dance archive; body as archive; ABM; masteruppsats; arkiv; arkivvetenskap; arkivteori; postmodern arkivteori; fenomenologi; Immateriellt kulturarv; dans; nutida dans; dansarkiv; kroppen som arkiv; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Dance as an art form is strongly connected to the experience of movement. Dance is also connected to the experience that occur in the relation between the audience and the performers on stage. Therefore, information is based on subjective impressions. LÄS MER

 4. 4. Den kollektiva minnesfölusten : En normkritisk studie om attityder och möjligheter till representation av marginaliserade grupper i arkiven

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Agnes Runeby; [2018]
  Nyckelord :Kulturarv; kollektivt minne; arkiv; representation; inkludering; identitet; normer; normkritik; makt; demokrati;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka attityder och möjligheter till representation av marginaliserade grupper i arkiven. Våra arkiv förvaltar vårt gemensamma kulturarv och anses utgöra vårt kollektiva minne. LÄS MER

 5. 5. Vitt brus : om långtidsbevarande av ljud och rörlig bild

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Douglas Gunnarsson; Christian Svenneheim; [2018]
  Nyckelord :ABM; arkivvetenskap; arkivarie; audiovisuell; ljud; video; långtidsbevarande; Terry Cook; digital; arkivteori; Wolfgang Ernst; ALM; archival science; archivist; audiovisual; sound; long-term preservation; postmodern; archival theory; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine the preservation of audiovisual objects and how methods surrounding this may affect the material as well as the archival profession. Physical recording formats – such as cassette tapes or compact discs – deteriorate quickly and are becoming progressively obsolete, which in turn makes it problematic to safeguard the information they contain. LÄS MER