Sökning: "arla media"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden arla media.

 1. 1. Det stora mjölkkriget ur medias perspektiv - historiska Arla mot nytänkande Oatly : En kvantitativ innehållsanalys av mediegestaltningen av Arla och Oatly mellan år 2014 och 2018

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Olivia Hahne; Rebecca Jonsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In one corner of the fighting rink stands Arla, with its nutrient enriched and healthy dairy formulas has dominated the national dairy market for centuries. In the opposite corner is the stands the underdog Oatly, who is questioning the current dairy industry with its innovative and environmental oat products. LÄS MER

 2. 2. ”Vi är minst lika upprörda och ledsna som ni” En kvalitativ fallstudie av Arlas kriskommunikation på Facebook

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Malin Gladh Stafner; Freja Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Arla; image repair theory; situational crisis communication theory; förebyggbar kris; sociala medier; Facebook; relationsbyggande dialog.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how organizations are trying to rebuild their trust and reputation when they are communicating directly with their customers on social media in a crisis, and to examine how well the organization’s choice of crisis communication fits the crisis type. The aim is also to study how organizations are using the interactive functions on social media in their crisis communication to create dialogue. LÄS MER

 3. 3. Hälften mjölk, hälften fail? En fallstudie om Arlas produktlansering av en Laktosfri Mjölk- och Havredryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Viveka Gezelius; Ellinor Nilsdotter; [2019]
  Nyckelord :varumärkesförlängning; utvärdering; attityd; trend; varumärkesvärde; produktkategori; perceptuell passform; positionering; målgruppsanalys; djurhållning; miljö; hälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hälften mjölk, hälften fail? Fallstudien syftar till att undersöka vilka attityder som går att urskilja gentemot Arlas varumärkesförlängning av sin Laktosfria Mjölk- och Havredryck samt vilka faktorer som påverkar formandet av dessa attityder. Detta för att få en förståelse för hur en varumärkesförlängning utifrån ett konsumentperspektiv kan påverka modervarumärkets varumärkesvärde. LÄS MER

 4. 4. Sociala Medier - Bara en massa issues?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Caroline Rågmark; Louise Olsson; [2019]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Issues Management; Sociala medier; Hållbarhet; CSR; Samskapande; Kommunikationsplanering; Proaktivitet; Transparens.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This case study aims to investigate how Arla responds to negative comments posted to their social media in order to gain knowledge of how they take into consideration Issues Management in their social media communication. Through a netnographic observation and two in-depth interviews with Arlas press- and media manager we gather empirical material. LÄS MER

 5. 5. The spark of a paracrisis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Benjamin Teir; Melica Flygelholm; [2019]
  Nyckelord :paracrisis; new social movements; discourse; Arla; social media; strategic communication; framing; image repair theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis written within the field of strategic communication and digital media, aims to understand how discourse constructs the paracrisis prevailing on the dairy corporation Arla's Instagram account. A social constructivist perspective to reality and a hermeneutic approach to meaning has been the frame of reference for this study. LÄS MER