Sökning: "arme"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet arme.

 1. 1. DIVISIONEN – FÖR EN FARLIGARE ARMÉ : En studie om möjligheter och utmaningar med att återinföra divisionsnivån ur ett arméperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Stefan Andersson; Jonas Norlander; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; army; division; organization; complexity; flexibility; Försvarsmakten; armén; division; fördelning; organisation; komplexitet; flexibilitet;

  Sammanfattning : Den svenska armén förbereder tillväxt i enlighet med Försvarsberedningens rapport Värnkraft och Försvarsmaktens budgetberäkningar. Tillväxten inkluderar ett återinförande av en ledningsnivå mellan brigaderna och arméstaben - Divisionsnivån. LÄS MER

 2. 2. Det är svårt att springa milen tillsammans på distans : En intervjustudie om ledarskap på distans i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Peter Olevik Dunder; Sara Jonasson Vikberg; [2020]
  Nyckelord :Developmental leadership; Leadership; Mission command; Swedish Armed Forces; Telecommuting; Telework; Distansarbete; Försvarsmakten; Ledarskap; Uppdragstaktik; Utvecklande ledarskap;

  Sammanfattning : Introduktion: Syftet var att undersöka hur Försvarsmaktens ledarskapsmodell lämpar sig vid distansarbete. Den globala trenden med ökat distansarbete, som förstärktes av Coronapandemin, har gjort distansarbete till ett aktuellt ämne. Officeren är skolad i det militära ledarskapet, anpassat efter krigets krav. LÄS MER

 3. 3. En armé utan soldater! : En studie av Frälsningsarméns ecklesiologi i Sverige idag.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Henrik Bååth; [2020]
  Nyckelord :The Salvation Army; ecclesiology; church; congregation; membership; Frälsningsarmén; ecklesiologi; kyrka; församling; medlemskap;

  Sammanfattning : In this essay I present the ecclesiology of the Salvation Army as it appears in Sweden today. One thesis that I examined is that the Salvation Army has changed its self-understanding from seeing itself as an Army from the beginning of the movement, to gradually understanding itself as a Church. LÄS MER

 4. 4. Uppvärmning av Almunge brandstation med pyrolys

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Felix Eriksson; Erik Gustafsson; Karl Malmberg; Simon Martelius; Simon Johansson; Patrick Johansson; Michael Stanowski; [2019]
  Nyckelord :biokol; trädgårdsavfall; brandstation; värmeförsörjning; jordförbättringsmedel; pyrolysreaktor;

  Sammanfattning : This project has been carried out on the behalf of Ihus in collaboration with Stuns Energi. The goal was to find and model a solution based on the process of pyrolysis that can deliver enough heat to Almunge fire station while storing maximum amount of CO2 in the form of biochar. LÄS MER

 5. 5. GRÅZONSPROBLEMATIK : Krigets nya nyans?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Björn Blomberg; Henningsson Anders; [2019]
  Nyckelord :gray zone problems; gray area; situation awareness; decision making; digitalization; vulnerability; democracy.; Gråzonsproblematik; gråzon; lägesbild; beslutsvakuum; digitalisering; sårbarhet; demokrati.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Digitaliseringen har skapat ömsesidiga beroenden som bidrar till stora sårbarheter i samhället. Nu möter vi nya hot delvis på grund av sårbarheter som vi själva har skapat. Vi ser att hoten mot vårt land är mer omfattande än på flera år och de har antagit nya former inom flera områden. LÄS MER