Sökning: "armering"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet armering.

 1. 1. Jämförande analys av kopplingen mellan projektering och produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Elias Svensson; Robin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Avvikelser; kommunikation; arbetsberedning; BIM; projektering; produktion;

  Sammanfattning : Byggprocessen är omfattande och komplex med bygghandlingar som ska förmedla information mellan många olika aktörer. I byggbranschen finns ett tydligt problem med undermåliga bygghandlingar som årligen kostar flera miljarder. LÄS MER

 2. 2. Klimatkalkyl för flerbostadshus : Klimatbelastande poster i tidigt skede

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Mathilda Norman; [2019]
  Nyckelord :Carbon footprint calculation; CO2 equivalent; Greenhouse gas; Klimatkalkyl; Koldioxidekvivalenter; växthusgaser;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är ett faktum. Den förstärkta växthuseffekten hotar att förinta både djur och naturliv om inte åtgärder vidtas. I Parisavtalet fastslås att det centrala målet är att hålla den globala uppvärmningen under två grader men med en strävan att inte gå över en och en halv grad. LÄS MER

 3. 3. Dimensionering och analys av stålfiberarmerad betong : En mekanisk, ergonomisk och ekonomisk jämförlelse med konventionell armerad betong

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nezar Pirgholizadeh; Tafid Krikor; Jeny Krikor; [2019]
  Nyckelord :stålfiberarmerad betong; konventionell armerad betong; dimensionering enligt svensk standard; jämförelse mellan stålfiber och konventionell armering; sprickbildning; tvärkraftsdimensionering; momentdimensionering;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the properties of steel fibre reinforced concrete and its design models in relation to conventional reinforced concrete from a mechanical, economical and ergonomic perspective. Design examples were also presented for beams and slabs-on-ground for their shear and moment capacity. LÄS MER

 4. 4. Renovering av betongkonstruktioner i vattenverk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Johan Landin; [2019]
  Nyckelord :Betongrenovering; Vattenverk; Betong; Concrete; Water treatment plants; Betongkonstruktion; Armering; Karbonatisering;

  Sammanfattning : Omkring 1970 byggdes och renoverades många vattenverk i Sverige. Dessa beräknades då att ha en livslängd på mellan 50-60 år, vilket i de flesta fall nu har passerat. Det har hittills saknats enhetlig information gällande hur renovering av en bassängkonstruktion i ett vattenverk bäst går till. LÄS MER

 5. 5. Characterization of black corrosion in reinforced concrete structures: analyses of field samples from southern Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Jenny Halling; [2019]
  Nyckelord :black rust; anaerobic corrosion; reinforced concrete; corrosion products; green rust; microbial corrosion; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : I den här studien karakteriseras fenomenet anaerob korrosion utifrån både litteraturstudier om korrosionsprocesser och korrosionsprodukter samt genom undersökning av fältprover från betongkonstruktioner i salthaltiga undervattensmiljöer i södra Sverige. Anaerob korrosion av armering i vattenmättad betong är ett omfattande men hittills relativt ouppmärksammat problem. LÄS MER