Sökning: "armering"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet armering.

 1. 1. Jämförande analys av kopplingen mellan projektering och produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Elias Svensson; Robin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Avvikelser; kommunikation; arbetsberedning; BIM; projektering; produktion;

  Sammanfattning : Byggprocessen är omfattande och komplex med bygghandlingar som ska förmedla information mellan många olika aktörer. I byggbranschen finns ett tydligt problem med undermåliga bygghandlingar som årligen kostar flera miljarder. LÄS MER

 2. 2. Klimatkalkyl för flerbostadshus : Klimatbelastande poster i tidigt skede

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Mathilda Norman; [2019]
  Nyckelord :Carbon footprint calculation; CO2 equivalent; Greenhouse gas; Klimatkalkyl; Koldioxidekvivalenter; växthusgaser;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är ett faktum. Den förstärkta växthuseffekten hotar att förinta både djur och naturliv om inte åtgärder vidtas. I Parisavtalet fastslås att det centrala målet är att hålla den globala uppvärmningen under två grader men med en strävan att inte gå över en och en halv grad. LÄS MER

 3. 3. Minimiarmering i grundplattor : En studie om hur konstruktörsföretag väljer armering och hur valet påverkar den färdiga konstruktionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Matti Nurro; Emanuel Jönsson; [2019]
  Nyckelord :eurocode; crack width; minimum reinforcement; crack; slab; slab on ground; eurocode; eurokod; minimiarmering; platta på mark; sprickor; sprickbredd; spricka;

  Sammanfattning : Purpose: Concrete is a widely used construction material for mainly buildingfoundations. In Sweden Eurocode is used to dimension the minimum reinforcement that is supposed to limit the cracking of the concrete after casting, but cracking is nevertheless a common problem. LÄS MER

 4. 4. DIMENSIONERING AV KONSTRUKTIONER I ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2019 : Skillnader och likheter med FEM-Design

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik; Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Joel Lindman; Lina Westerlund; [2019]
  Nyckelord :Robot Structural Analysis; FEM-Design; finita elementmetoden; dimensionering; armering; stålprofiler; arbetsflöde;

  Sammanfattning : The basis of this thesis was that Kåver & Mellin Uppsala wanted todetermine if they should train their employees in the software RobotStructural Analysis. The company had licenses for the program that theydid not use due to lack of experience. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering och analys av stålfiberarmerad betong : En mekanisk, ergonomisk och ekonomisk jämförlelse med konventionell armerad betong

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nezar Pirgholizadeh; Tafid Krikor; Jeny Krikor; [2019]
  Nyckelord :stålfiberarmerad betong; konventionell armerad betong; dimensionering enligt svensk standard; jämförelse mellan stålfiber och konventionell armering; sprickbildning; tvärkraftsdimensionering; momentdimensionering;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the properties of steel fibre reinforced concrete and its design models in relation to conventional reinforced concrete from a mechanical, economical and ergonomic perspective. Design examples were also presented for beams and slabs-on-ground for their shear and moment capacity. LÄS MER