Sökning: "armeringsmatta"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet armeringsmatta.

 1. 1. Bark och armeringsmatta för att förebygga trampskador på betesytor hårt belastade av mjölkkor : en utvärdering

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hanna Nilsson; [2014]
  Nyckelord :bark; armeringsmatta; trampskador; markstabilisering; bete;

  Sammanfattning : Ett vanligt problem på mjölkgårdar är att drivningsgator, grindhål, ytor kring vattentråg och andra högt belastade ytor blir söndertrampade under betessäsongen. Detta kan bidra till problem som sänkt djurhälsa, försämrad mjölkkvalité och dåligt fungerande kotrafik. LÄS MER

 2. 2. Armeringsmatta och bark som markstabiliserande material på betesytor till mjölkkor - en utvärdering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Caroline Johansson; [2014]
  Nyckelord :armeringsmatta; bark; markstabilisering; trampskador; bete; gropindex;

  Sammanfattning : Ett vanligt problem på mjölkgårdar är att trampskador uppkommer på betesytor som är kraftigt belastade av mjölkkor under betessäsongen. Den genomsnittliga besättningsstorleken i Sverige stiger och det leder till att problemet med trampskador ökar. Risken för trampskador tilltar vid stora mängder nederbörd. LÄS MER