Sökning: "armeringsprocess"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet armeringsprocess.

 1. 1. Armering och BIM - En kartläggning av armeringsprocessen och möjliga förbättringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Martin Tullberg; Anders Örtengren; [2016]
  Nyckelord :bim; armering; produktionsanpassning; armeringsprocess; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the current reinforcement steel supply chain the information transmission is often done with 2D-documents. This practice prevails even when structural engineers create complete building information models containing all reinforced concrete. LÄS MER

 2. 2. Systematic technological development in bridge construction

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Byggvetenskap

  Författare :ANNIKA JÖNSSON; JOHANNA GLANZMANN; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggbranschen präglas av låg produktivitetsutveckling. Lean är en välkänd förbättringsstrategiför ett enskilt företag som används inom tillverkningsindustrin för att öka produktiviteten. LÄS MER