Sökning: "armlängdsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet armlängdsprincipen.

 1. 1. En unionsrättslig armlängdsprincip inom räckhåll? - En analys av Fiat- och Starbucksdomarna från EU-domstolen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Einar Dieden Sandell; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; EU-rätt; internprissättning; armlängdsprincipen; statsstöd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avancerade skatteupplägg och aggressiv skatteplanering av multinationella företag har länge varit en verklighet för EU och dess medlemsstater. Genom prissättningsbesked kan företag tillsammans med nationella skattemyndigheter avtala om hur företagets internprissättning ska se ut de kommande åren och hur företaget ska beskattas i landet. LÄS MER

 2. 2. Addressing Aggressive Tax Planning through Unitary Tax or Self-Regulation- A Study on the Possible Need for an International Tax Reform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Astrid Bendixen Kettis; [2020]
  Nyckelord :International Tax Law; Corporate Taxation; CSR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Domestic and international regulations aiming to facilitate international trade and investment today enable multinational corporations (MNCs) to operate transnationally through the use of branches or subsidiary companies. Within the field of corporate taxation, the lack of a global and universal tax system regulating international tax matters however allows MNCs to exploit gaps and loopholes within such regulations to lower or even eradicate their tax burden. LÄS MER

 3. 3. INTERNPRISSÄTTNING AV LÅN : Vilka faktorer påverkar prissättningen av ett koncerninternt lån?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; Internprissättning; Transfer Pricing; Lån;

  Sammanfattning : Regleringen bakom prissättningen av interna transaktioner mellan multinationella bolag beror på att staterna vill minska risken för att den nationella skattebasen urholkas och att vinster förflyttas. För att komma åt denna problematik har Sverige infört den s.k. korrigeringsregeln i 14 kap. LÄS MER

 4. 4. Två sidor av samma mynt? - Om den dubbla tillämpningen av armlängdsprincipen under artikel 7 och 9 i OECD:s modellavtal och vilka skillnader som finns däremellan.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sebastian Odh; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; internationell skatterätt; OECD; fast driftställe; vinstallokering; skatteavtal; armlängdsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Armlängdsprincipen kan betraktas som en av de mest centrala principerna inom den internationella beskattningsrätten. I OECD:s modellavtal, som ligger till grund för utformningen av bilaterala dubbelbeskattningsavtal, stadgas armlängdsprincipen i artikel 9, den regel som tillåter korrigering av ett företags vinst när interna transaktioner prissatts på ett sätt som inte är armlängdsmässigt. LÄS MER

 5. 5. Ränta på koncerninterna lån. Den svenska korrigeringsregelns tillämpning på lånetransaktioner.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Clara Danelid; [2019]
  Nyckelord :Internprissättning; transfer pricing; korrigeringsregeln; inkomstskatt; ränta; lån; armlängdsprincipen; skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER