Sökning: "arms length"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden arms length.

 1. 1. Det (o)politiska biblioteket : En diskursanalytisk studie av bibliotekarien som tjänsteman i ett politiskt landskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Marie Feuk; [2021]
  Nyckelord :tjänsteman; bibliotekarie; kulturpolitik; diskursanalys; kritisk diskursanalys; Fairclough; Lenninger;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge about the discourses that appear in the media concerning the librarian, as an official, in a political landscape. The method and theory used is critical discourse analysis, based on Fairclough's three-dimensional model for discourse analysis. LÄS MER

 2. 2. Utveckling och optimering av gripmekanism för självcentrerande stöddocka

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik; Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Hannes Olsson; Martin Larsson; [2021]
  Nyckelord :Stöddocka; optimering; optimeringsalgoritmer; mekanisk konstruktion; produktutveckling;

  Sammanfattning : Självcentrerande stöddockor används vanligtvis för att öka stabiliteten och således bearbetningsprecisionen vid svarvning. Detta blir extra viktigt när skärkrafterna verkar långt ifrån arbetsstyckets inspänning och eventuell stöddubb. LÄS MER

 3. 3. The Importance of Bacterial Replichore Balance

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Ender Efe Cerit; [2021]
  Nyckelord :Salmonella; bacterial evolution; fitness cost; chromosome organization and structure; chromosomal inversion; replichore; horizontal gene transfer;

  Sammanfattning : In most bacterial pathogens, the genome is comprised within a single circular chromosome which is typically organized by the origin-to-terminus axis that divides the chromosome into equally-sized arms of replication (replichores). This similarity in length is presumed to be required for the synchronization of the two replication forks to meet at the terminus for efficient chromosome segregation. LÄS MER

 4. 4. "Vad ska litteraturpolitiken göra?" : En diskursanalys av debatten kring litteraturstödet 2009–2021

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Biblioteks- och informationsvetenskap

  Författare :Annika Jonsson; Ida Sjövall; [2021]
  Nyckelord :Library- and information science; public debate; discourse analysis; public library; commercialism; cultural council; quality; literature support; daily press; diversity; politics.; Biblioteks- och informationsvetenskap; debatt; diskursanalys; folkbibliotek; kommersialism; Kulturrådet; kvalitet; litteraturstöd; media; mångfald; politik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera debatter och diskurser i svenska medier kring  Kulturrådets litteraturstöd från 2009 och fram till och med 2021. Det empiriska materialet består av 22 artiklar  hämtade från dags- och kvällspress. Genom att använda diskursanalys som teori och metod problematiseras flera  debatter. LÄS MER

 5. 5. Development of software for digital manufacturing of children’s prosthetic arms for 3D-printing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Arantxa Juarez Perez; Lisa Phung; [2020]
  Nyckelord :3D-printing; prosthetics; Grasshopper; process development; amputation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The conventional method to manufacture prosthetic arms is a time-\\consuming and complicated process. It is a process that has many manual steps that allow much room for human errors. With today's technology advancement it is possible to offer a more efficient technology that can replace the conventional manufacturing method of prostheses. LÄS MER