Sökning: "aromatic"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet aromatic.

 1. 1. Mat och dryck i kombination : Betydelsen av gemensamma grundsmaker och aromatisk likhet för balans och harmoni

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Sofia Jismark; Sofia Ragnarsson; [2019]
  Nyckelord :Mat- och dryckeskombinationer; balans och harmoni; aromatisk likhet; smak och arom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att kombinera mat och dryck handlar i hög grad om att uppnå balans och harmoni. För att välsmakande kombinationer ska uppnå balans och harmoni måste hänsyn tas till grundsmaker, textur och liknande aromer samt kontraster och likheter i kombinationen. LÄS MER

 2. 2. Biochemical characterization of resurrected ancestral ammonia lyases

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Albin Holmberg Larsson; [2019]
  Nyckelord :Ancestral sequence resurrection; Inborn errors of metabolism; Aromatic ammonia lyases; Enzyme kinetics; Thermostability;

  Sammanfattning : This study set out to express, purify and characterize twelve ammonia lyase enzymes for potential application as a supplement to a treatment of an inborn error of metabolism disease. The DNA sequence for two wild-type ammonia lyases, three modified ammonia lyases and seven resurrected ancestral ammonia lyases had been synthesized and cloned in vectors. LÄS MER

 3. 3. Kan marinering av kött reducera uppkomsten av heterocykliska aminer vid tillagning? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Beatrice Lindh Dillon; [2019]
  Nyckelord :Heterocyclic amines; meat; cooking process; marinade; food; food process; health; aromatic; spices; herbs; beer; wine; Heterocykliska aminer; kött; tillagning; marinering; mat; livsmedel; hälsa; arom; kryddor; örter; vin; öl;

  Sammanfattning : Bakgrund: Över 20 mutagena ämnen har detekterats i tillagade livsmedel. Till dessa räknas heterocykliska aminer. Studier har visat att dessa aminer kan orsaka mutationer och därmed öka risken för att utveckla cancer. Heterocykliska aminer bildas under tillagning av kött i höga temperaturer genom Maillardreaktionen. LÄS MER

 4. 4. Raman spectroscopy for characterization of soot and other carbonaceous materials

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Jonatan Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Raman spectroscopy is well known as a method that can be used to study the structural characteristics of carbon materials such as soot and carbon black. In this work, a Raman spectroscopy setup was used to record spectra of various carbonaceous samples under different experimental conditions. LÄS MER

 5. 5. Synthesis and characterization of novel thiophene based tetramers for potential detection of protein aggregates

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kemi

  Författare :Maria Alfredsson; [2019]
  Nyckelord :Organic chemistry; synthesis; oligothiophenes; Alzheimer’s Disease; Suzuki cross coupling; bromination;

  Sammanfattning : Alzheimer’s disease is a big problem in the elderly population. An important tool in gaining insight in this disease are staining studies using different probes. Conjugated oligothiophenes have shown promising properties as probes and in this thesis new potential probes have been made. LÄS MER